Menu

EBC/2016/23

  1. Wytyczne EBC (UE) 2016/1386 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/23), Dz.U. L 222 z 17.8.2016, str. 85.

    Dodatkowe informacje

    1. Sprostowanie do wytycznych EBC (UE) 2016/1386 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniających wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2016/23), Dz.U. L 238 z 6.9.2016, str. 7.