Menu

BĊE/2016/23

  1. Linja Gwida (UE) 2016/1386 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2016 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/23), ĠU L 222, 17.8.2016, pġ. 85.

    Aktar tagħrif

    1. Rettifika għal-Linja Gwida (EU) 2016/1386 tal-BĊE tat-2 ta' Awwissu 2016 li jemenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2016/23), ĠU L 238, 6.9.2016, pġ. 7.