ECB/2016/23

  1. 2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairės (ES) 2016/1386, kuriomis keičiamos Gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/23), OL L 222, 2016 8 17, p. 85.

    Papildoma informacija

    1. 2016 m. rugpjūčio 2 d. ECB gairių (ES) 2016/1386, kuriomis keičiamos ECB gairės ECB/2013/7 dėl turimų vertybinių popierių statistikos (ECB/2016/23), klaidų ištaisymas, OL L 238, 2016 9 6, p. 7.