Menu

EKB/2016/23

  1. Az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1386 EKBi iránymutatás (EKB/2016/23), HL L 222., 2016.8.17., 85. o.

    Kiegészítő információ

    1. Helyesbítés az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról szóló, 2016. augusztus 2-i (EU) 2016/1386 EKBi iránymutatáshoz (EKB/2016/23), HL L 238., 2016.9.6., 7. o.