Finančni računi

  1. Smernica ECB z dne 25. julija 2013 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (prenovitev) (ECB/2013/24), UL L 2, 7. 1. 2014, str. 34.Dodatne informacije
    1. Smernica ECB (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2015/40), UL L 14, 21. 1. 2016, str. 36.
  2. Smernica ECB z dne 25. julija 2013 o statistiki državnih financ (prenovitev) (ECB/2013/23), UL L 57, 7. 1. 2014, str. 12.Dodatne informacije
    1. Smernica ECB z dne 3. junija 2014 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2014/21), UL L 267, 6. 9. 2014, str. 9.
    2. Smernica ECB (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13), UL L 153, 15. 6. 2018, str. 161.
    3. Smernica (ECB/2013/23). Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije UL L , 15. 6. 2018, str. .