Conturi financiare

  1. Orientarea BCE din 25 iulie 2013 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2013/24), JO L 2, 7.1.2014, p. 34.Informaţii suplimentare
    1. Orientarea (UE) 2016/66 a BCE din 26 noiembrie 2015 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale  (BCE/2015/40), JO L 14, 21.1.2016, p. 36.
  2. Orientarea BCE din 25 iulie 2013 cu privire la statisticile privind finanțele publice (reformare) (BCE/2013/23), JO L 57, 7.1.2014, p. 12.Informaţii suplimentare
    1. Orientarea BCE din 3 iunie 2014 de modificare a Orientării BCE/2013/23 cu privire la statisticile privind finanțele publice (BCE/2014/21), JO L 267, 6.9.2014, p. 9.
    2. Orientarea (UE) 2018/861 a BCE din 24 aprilie 2018 de modificare a Orientării BCE/2013/23 cu privire la statisticile privind finanțele publice  (BCE/2018/13), JO L 153, 15.6.2018, p. 161.
    3. Orientarea (BCE/2013/23). Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene JO L , 15.6.2018, p. .