Sprawozdania finansowe

  1. Wytyczne EBC z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2013/24), Dz.U. L 2 z 7.1.2014, str. 34.Dodatkowe informacje
    1. Wytyczne EBC (UE) 2016/66 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych  (EBC/2015/40), Dz.U. L 14 z 21.1.2016, str. 36.
  2. Wytyczne EBC z dnia 25 lipca 2013 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2013/23), Dz.U. L 57 z 7.1.2014, str. 12.Dodatkowe informacje
    1. Wytyczne EBC z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (EBC/2014/21), Dz.U. L 267 z 6.9.2014, str. 9.
    2. Wytyczne EBC (UE) 2018/861 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (EBC/2018/13), Dz.U. L 153 z 15.6.2018, str. 161.
    3. Wytyczne (EBC/2013/23). Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 15.6.2018, str. .