Financiële rekeningen

  1. Richtsnoer van de ECB van 25 juli 2013 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen (herschikking) (ECB/2013/24), PB L 2 van 7.1.2014, blz. 34.Aanvullende informatie
    1. Richtsnoer (EU) 2016/66 van de ECB van 26 november 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen  (ECB/2015/40), PB L 14 van 21.1.2016, blz. 36.
  2. Richtsnoer van de ECB van 25 juli 2013 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (herschikking)  (ECB/2013/23), PB L 57 van 7.1.2014, blz. 12.Aanvullende informatie
    1. Richtsnoer van de ECB van 3 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2014/21), PB L 267 van 6.9.2014, blz. 9.
    2. Richtsnoer (EU) 2018/861 van de ECB 24 april 2018 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën  (ECB/2018/13), PB L 153 van 15.6.2018, blz. 161.
    3. Richtsnoer (ECB/2013/23). Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 15.6.2018, blz. .