Kontijiet finanzjarji

  1. Linja gwida tal-BĊE tal-25 ta’ Lulju 2013 dwar ir-rekwiżiti ta’ rapportar tal-istatistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali (BĊE/2013/24), ĠU L 2, 7.1.2014, pġ. 34.Aktar tagħrif
    1. Linja Gwida (UE) 2016/66 tal-BĊE tas-26 ta' Novembru 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/24 dwar l-obbligi ta' rappurtar tal-istatistika tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji trimestrali  (BĊE/2015/40), ĠU L 14, 21.1.2016, pġ. 36.
  2. Linja gwida tal-BĊE tal-25 ta’ Lulju 2013 dwar l-istatistika tal-finanzi tal-gvern (riformulazzjoni) (BĊE/2013/23), ĠU L 57, 7.1.2014, pġ. 12.Aktar tagħrif
    1. Linja Gwida tal-BĊE tat-3 ta' Ġunju 2014 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/23 dwar l-istatistika tal-finanzi tal-gvern (BĊE/2014/21), ĠU L 267, 6.9.2014, pġ. 9.
    2. Linja Gwida (UE) 2018/861 tal-BĊE tal-24 ta' April 2018 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/23 dwar l-istatistika tal-finanzi tal-gvern  (BĊE/2018/13), ĠU L 153, 15.6.2018, pġ. 161.
    3. Linja Gwida (BĊE/2013/23). Test ikkonsolidat mhux uffiċjali prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ĠU L , 15.6.2018, pġ. .