Finanšu konti

  1. ECB Pamatnostādne (2013. gada 25. jūlijs) par ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā (pārstrādāta versija) (ECB/2013/24), OV L 2, 7.1.2014, 34. lpp..Papildus informācija
    1. ECB Pamatnostādne (ES) 2016/66 (2015. gada 26. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/24 par ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā  (ECB/2015/40), OV L 14, 21.1.2016, 36. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (2013. gada 25. jūlijs) par valdības finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/23), OV L 57, 7.1.2014, 12. lpp..Papildus informācija
    1. ECB Pamatnostādne (2014. gada 3. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2014/21), OV L 267, 6.9.2014, 9. lpp..
    2. ECB Pamatnostādne (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13), OV L 153, 15.6.2018, 161. lpp..
    3. Pamatnostādne (ECB/2013/23). Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības Publikāciju birojs OV L , 15.6.2018, . lpp..