Finansinė atskaitomybė

  1. 2013 m. liepos 25 d. ECB gairės dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (nauja redakcija) (ECB/2013/24), OL L 2, 2014 1 7, p. 34.Papildoma informacija
    1. 2015 m. lapkričio 26 d. ECB gairės (ES) 2016/66, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2013/24 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje  (ECB/2015/40), OL L 14, 2016 1 21, p. 36.
  2. 2013 m. liepos 25 d. ECB gairės dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/23), OL L 57, 2014 1 7, p. 12.Papildoma informacija
    1. 2014 m. birželio 3 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/23 dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (ECB/2014/21), OL L 267, 2014 9 6, p. 9.
    2. 2018 m. balandžio 24 d. ECB gairės (ES) 2018/861, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/23 dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (ECB/2018/13), OL L 153, 2018 6 15, p. 161.
    3. Gairės (ECB/2013/23). Neoficialus konsoliduotas tekstas, kurį parengė Europos Sąjungos leidinių biuras OL L , 2018 6 15, p. .