Pénzügyi számlák

  1. Az EKB 2013. július 25-i iránymutatása az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2013/24), HL L 2., 2014.1.7., 34. o.Kiegészítő információ
    1. Az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatás módosításáról szóló, 2015. november 26-i (EU) 2016/66 EKBi iránymutatás  (EKB/2015/40), HL L 14., 2016.1.21., 36. o.
  2. Az EKB 2013. július 25-i iránymutatása a kormányzati pénzügyi statisztikákról (átdolgozás) (EKB/2013/23), HL L 57., 2014.1.7., 12. o.Kiegészítő információ
    1. A kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról szóló 2014. június 3-i EKBi iránymutatás (EKB/2014/21), HL L 267., 2014.9.6., 9. o.
    2. Az EKB (EU) 2018/861 iránymutatása (2018. április 24.) a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról (EKB/2018/13), HL L 153., 2018.6.15., 161. o.
    3. Iránymutatás (EKB/2013/23). Az Európai Unió Kiadóhivatala által készített, nem hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg HL L ., 2018.6.15., . o.