Financijski računi

  1. Smjernica ESB od 25. srpnja 2013. o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2013/24), SL L 2, 7.1.2014., str. 34.
    1. Smjernica (EU) 2016/66 ESB оd 26. studenoga 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima ESB u području tromjesečnih financijskih računa  (ESB/2015/40), SL L 14, 21.1.2016., str. 36.
  2. Smjernica ESB od 25. srpnja 2013. o statistici državnih financija (preinačeno) (ESB/2013/23), SL L 57, 7.1.2014., str. 12.
    1. Smjernica ESB-a od 3. lipnja 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2013/23 o statistici državnih financija (ESB/2014/21), SL L 267, 6.9.2014., str. 9.
    2. Smjernica (EU) 2018/861 ESB od 24. travnja 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2013/23 o statistici državnih financija (ESB/2018/13), SL L 153, 15.6.2018., str. 161.
    3. Smjernica (ESB/2013/23). Neslužbeni pročišćeni tekst koji je sastavio Ured za publikacije Europske unije SL L , 15.6.2018., str. .