Menu

Rahoitustilinpito

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, tilastoihin liittyvistä EKP:n tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa (EKP/2013/24), EUVL L 2, 7.1.2014, s. 34.Lisätietoja
    1. EKP:n suuntaviivat (EU) 2016/66, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2013/24 muuttamisesta  (EKP/2015/40), EUVL L 14, 21.1.2016, s. 36.
  2. EKP:n suuntaviivat, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (EKP/2013/23), EUVL L 57, 7.1.2014, s. 12.Lisätietoja
    1. EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/23 muuttamisesta (EKP/2014/21), EUVL L 267, 6.9.2014, s. 9.
    2. EKP:n suuntaviivat (EU) 2018/861, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2018, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/23 muuttamisesta (EKP/2018/13), EUVL L 153, 15.6.2018, s. 161.
    3. Suuntaviivat (EKP/2013/23). Epävirallinen Euroopan unionin julkaisutoimiston laatima kondolidoitu teksti EUVL L , 15.6.2018, s. .