Raamatupidamine ja aruandlus

  1. EKP suunis EKP statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega, 25. juuli 2013 (EKP/2013/24), ELT L 2, 7.1.2014, lk 34.Täiendav teave
    1. EKP suunis (EL) 2016/66, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega  (EKP/2015/40), ELT L 14, 21.1.2016, lk 36.
  2. EKP suunis valitsuse finantsstatistika kohta, 25. juuli 2013 (EKP/2013/23), ELT L 57, 7.1.2014, lk 12.Täiendav teave
    1. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta, 3. juuni 2014 (EKP/2014/21), ELT L 267, 6.9.2014, lk 9.
    2. EKP suunis (EL) 2018/861, 24. aprill 2018, millega muudetakse suunist EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta (EKP/2018/13), ELT L 153, 15.6.2018, lk 161.
    3. Suunis (EKP/2013/23). Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt ELT L , 15.6.2018, lk .