Finansielle sektorkonti

  1. ECB's retningslinje af 25. juli 2013 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2013/24), EUT L 2 af 7.1.2014, s. 34.Læs mere
    1. ECB's retningslinje (EU) 2016/66 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti  (ECB/2015/40), EUT L 14 af 21.1.2016, s. 36.
  2. ECB's retningslinje af 25. juli 2013 om statistik over offentlige finanser (ECB/2013/23), EUT L 57 af 7.1.2014, s. 12.Læs mere
    1. ECB's retningslinje af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21), EUT L 267 af 6.9.2014, s. 9.
    2. ECB's retningslinje (EU) 2018/861 af 24. april 2018 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2018/13), EUT L 153 af 15.6.2018, s. 161.
    3. Retningslinje (ECB/2013/23). Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions publikationskontor EUT L  af 15.6.2018, s. .