Účetní závěrka

  1. Obecné zásady ECB ze dne 25. července 2013 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů (ECB/2013/24), Úř. věst. L 2, 7. 1. 2014, s. 34.Dodatečné informace
    1. Obecné zásady ECB (EU) 2016/66 ze dne 26. listopadu 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů  (ECB/2015/40), Úř. věst. L 14, 21. 1. 2016, s. 36.
  2. Obecné zásady ECB ze dne 25. července 2013 o vládní finanční statistice (přepracované znění)  (ECB/2013/23), Úř. věst. L 57, 7. 1. 2014, s. 12.Dodatečné informace
    1. Obecné zásady ECB ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21), Úř. věst. L 267, 6. 9. 2014, s. 9.
    2. Obecné zásady ECB (EU) 2018/861 ze dne 24. dubna 2018, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2018/13), Úř. věst. L 153, 15. 6. 2018, s. 161.
    3. Obecné zásady (ECB/2013/23). Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie Úř. věst. L , 15. 6. 2018, s. .