ECB/2013/23

 1. ECB:s riktlinje av den 25 juli 2013 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser (omarbetning) (ECB/2013/23), EUT L 57, 7.1.2014, s. 12.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 31 juli 2009 om statistik över den offentliga sektorns finanser (omarbetning)  (ECB/2009/20), EUT L 228, 1.9.2009, s. 25.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 17 februari 2005 om ECB:s krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2005/5), EUT L 109, 29.4.2005, s. 81.
   2. ECB:s riktlinje av den 3 februari 2006 om ändring av riktlinje ECB/2005/5 om ECB:s krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2006/2), EUT L 40, 11.2.2006, s. 32.
   3. ECB:s riktlinje av den 18 december 2006 om ändring av riktlinje ECB/2005/5 om ECB:s krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2006/27), EUT C 17, 25.1.2007, s. 1.
   4. ECB:s riktlinje av den 15 november 2007 om ändring av riktlinje ECB/2005/5 om ECB:s krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2007/14), EUT L 311, 29.11.2007, s. 49.
   5. ECB:s riktlinje av den 5 september 2008 om ändring av riktlinje ECB/2005/5 av den 17 februari 2005 om ECB:s krav på statistikrapportering och förfarandena för utbytet av statistiska uppgifter om den offentliga sektorns finanser inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2008/7), EUT L 276, 17.10.2008, s. 32.
   6. Inofficiell konsoliderad text [2 a) - e)]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer , 1.10.2008.