ECB/2013/23

 1. Smernica ECB z dne 25. julija 2013 o statistiki državnih financ (prenovitev) (ECB/2013/23), UL L 57, 7. 1. 2014, str. 12.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 31. julija 2009 o statistiki državnih financ (prenovitev)  (ECB/2009/20), UL L 228, 1. 9. 2009, str. 25.
   1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 17. februarja 2005 o zahtevah ECB za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ (ECB/2005/5), UL L 109, 29. 4. 2005, str. 81.
   2. Smernica ECB z dne 3. februarja 2006 o spremembah Smernice ECB/2005/5 o zahtevah ECB za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ (ECB/2006/2), UL L 40, 11. 2. 2006, str. 32.
   3. Smernica ECB z dne 18. decembra 2006 o spremembah Smernice ECB/2005/5 o zahtevah ECB za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ (ECB/2006/27), UL C 17, 25. 1. 2007, str. 1.
   4. Smernica ECB z dne 15. novembra 2007 o spremembah Smernice ECB/2005/5 o zahtevah ECB za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ  (ECB/2007/14), UL L 311, 29. 11. 2007, str. 49.
   5. Smernica ECB z dne 5. septembra 2008 o spremembah Smernice ECB/2005/5 z dne 17. februarja 2005 o zahtevah ECB za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ (ECB/2008/7), UL L 276, 17. 10. 2008, str. 32.
   6. Neuradno prečiščeno besedilo [2 a) - e)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti , 1. 10. 2008.