ECB/2013/23

 1. Usmernenie ECB z 25. júla 2013 o štatistike financií verejnej správy (prepracované znenie)  (ECB/2013/23), Ú. v. EÚ L 57, 7. 1. 2014, s. 12.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 31. júla 2009 o štatistike financií verejnej správy (prepracované znenie) (ECB/2009/20), Ú. v. EÚ L 228, 1. 9. 2009, s. 25.
   1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB zo 17. februára 2005, o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií (ECB/2005/5), Ú. v. EÚ L 109, 29. 4. 2005, s. 81.
   2. Usmernenie Európskej centrálnej banky z 3. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/5 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií (ECB/2006/2), Ú. v. EÚ L 40, 11. 2. 2006, s. 32.
   3. Usmernenie ECB z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/5 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií (ECB/2006/27), Ú. v. EÚ C 17, 25. 1. 2007, s. 1.
   4. Usmernenie ECB z 15. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/5 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií (ECB/2007/14), Ú. v. EÚ L 311, 29. 11. 2007, s. 49.
   5. Usmernenie ECB z 5. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2005/5 zo 17. februára 2005 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie a o postupoch pri výmene štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk v oblasti štatistiky štátnych financií (ECB/2008/7), Ú. v. EÚ L 276, 17. 10. 2008, s. 32.
   6. Neoficiálne úplné znenie [2 a) - e)]. Vypracované Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev , 1. 10. 2008.