BCE/2013/23

 1. Orientarea BCE din 25 iulie 2013 cu privire la statisticile privind finanțele publice (reformare) (BCE/2013/23), JO L 57, 7.1.2014, p. 12.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 31 iulie 2009 cu privire la statisticile privind finanţele publice (reformare) (BCE/2009/20), JO L 228, 1.9.2009, p. 25.
   1. Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 17 februarie 2005 privind cerințele de raportare statistică ale BCE și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice  (BCE/2005/5), JO L 109, 29.4.2005, p. 81.
   2. Orientarea BCE din 3 februarie 2006 de modificare a Orientării BCE/2005/5 privind cerințele de raportare statistică ale BCE și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice (BCE/2006/2), JO L 40, 11.2.2006, p. 32.
   3. Orientarea BCE din 18 decembrie 2006 de modificare a Orientării BCE/2005/5 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE şi procedurile de schimb de informaţii statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanţele publice (BCE/2006/27), JO C 17, 25.1.2007, p. 1.
   4. Orientarea BCE din 15 noiembrie 2007 de modificare a Orientării BCE/2005/5 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE şi procedurile de schimb de informaţii statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanţele publice (BCE/2007/14), JO L 311, 29.11.2007, p. 49.
   5. Orientarea BCE din 5 septembrie 2008 de modificare a Orientării BCE/2005/5 din 17 februarie 2005 privind cerinţele de raportare statistică ale BCE şi procedurile de schimb de informaţii statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanţele publice (BCE/2008/7), JO L 276, 17.10.2008, p. 32.
   6. Text consolidat neoficial [2 a) - e)]. Realizat de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene, 1.10.2008.