Menu

EBC/2013/23

 1. Wytyczne EBC z dnia 25 lipca 2013 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2013/23), Dz.U. L 57 z 7.1.2014, str. 12.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona)  (EBC/2009/20), Dz.U. L 228 z 1.9.2009, str. 25.
   1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5), Dz.U. L 109 z 29.4.2005, str. 81.
   2. Wytyczne EBC z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2006/2), Dz.U. L 40 z 11.2.2006, str. 32.
   3. Wytyczne EBC z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2006/27), Dz.U. C 17 z 25.1.2007, str. 1.
   4. Wytyczne EBC z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego  (EBC/2007/14), Dz.U. L 311 z 29.11.2007, str. 49.
   5. Wytyczne EBC z dnia 5 września 2008 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2008/7), Dz.U. L 276 z 17.10.2008, str. 32.
   6. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [2 a) - e)]. Sporządzona przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich , 1.10.2008.