Menu

ECB/2013/23

 1. Richtsnoer van de ECB van 25 juli 2013 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (herschikking)  (ECB/2013/23), PB L 57 van 7.1.2014, blz. 12.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 31 juli 2009 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (herschikking)  (ECB/2009/20), PB L 228 van 1.9.2009, blz. 25.
   1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 17 februari 2005 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de ECB en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2005/5), PB L 109 van 29.4.2005, blz. 81.
   2. Richtsnoer van de ECB van 3 februari 2006 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/5 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de ECB en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2006/2), PB L 40 van 11.2.2006, blz. 32.
   3. Richtsnoer van de ECB van 18 december 2006 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/5 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de ECB en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2006/27), PB C 17 van 25.1.2007, blz. 1.
   4. Richtsnoer van de ECB van 15 november 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/5 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de ECB en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën  (ECB/2007/14), PB L 311 van 29.11.2007, blz. 49.
   5. Richtsnoer van de ECB van 5 september 2008 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/5 van 17 februari 2005 inzake de statistische rapportageverplichtingen van de ECB en de procedures voor het uitwisselen van statistische gegevens binnen het Europees Stelsel van centrale banken op het gebied van statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2008/7), PB L 276 van 17.10.2008, blz. 32.
   6. Inofficiële geconsolideerde tekst [2 a) - e)]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen , 1.10.2008.