ECB/2013/23

 1. 2013 m. liepos 25 d. ECB gairės dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2013/23), OL L 57, 2014 1 7, p. 12.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2009 m. liepos 31 d. ECB gairės dėl valdžios finansų statistikos (nauja redakcija)  (ECB/2009/20), OL L 228, 2009 9 1, p. 25.
   1. Nebegalioja: 2005 m. vasario 17 d. ECB gairės dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje tvarkos (ECB/2005/5), OL L 109, 2005 4 29, p. 81.
   2. 2006 m. vasario 3 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2005/5 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje tvarkos (ECB/2006/2), OL L 40, 2006 2 11, p. 32.
   3. 2006 m. gruodžio 18 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2005/5 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje tvarkos (ECB/2006/27), OL C 17, 2007 1 25, p. 1.
   4. 2007 m. lapkričio 15 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2005/5 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje tvarkos  (ECB/2007/14), OL L 311, 2007 11 29, p. 49.
   5. 2008 m. rugsėjo 5 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios 2005 m. vasario 17 d. Gaires ECB/2005/5 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ir apsikeitimo statistine informacija valdžios finansų statistikos srityje Europos centrinių bankų sistemos viduje tvarkos (ECB/2008/7), OL L 276, 2008 10 17, p. 32.
   6. Neoficiali suvestinė redakcija [2 a) - e)]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras , 2008 10 1.