EKP/2013/23

 1. EKP:n suuntaviivat, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (EKP/2013/23), EUVL L 57, 7.1.2014, s. 12.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2009, julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2009/20), EUVL L 228, 1.9.2009, s. 25.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 17 päivänä helmikuuta 2005, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta (EKP/2005/5), EUVL L 109, 29.4.2005, s. 81.
   2. EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä helmikuuta 2006, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta (EKP/2006/2), EUVL L 40, 11.2.2006, s. 32.
   3. EKP:n suuntaviivat, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta (EKP/2006/27), EUVL C 17, 25.1.2007, s. 1.
   4. EKP:n suuntaviivat, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta (EKP/2007/14), EUVL L 311, 29.11.2007, s. 49.
   5. EKP:n suuntaviivat, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, EKP:n tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta 17 päivänä helmikuuta 2005 annettujen suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta (EKP/2008/7), EUVL L 276, 17.10.2008, s. 32.
   6. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [2 a)-e)] , 1.10.2008.