EKP/2013/23

 1. EKP suunis valitsuse finantsstatistika kohta, 25. juuli 2013 (EKP/2013/23), ELT L 57, 7.1.2014, lk 12.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis valitsuse finantsstatistika kohta (uuesti sõnastatud), 31. juuli 2009 (EKP/2009/20), ELT L 228, 1.9.2009, lk 25.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis EKP statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas, 17. veebruar 2005 (EKP/2005/5), ELT L 109, 29.4.2005, lk 81.
   2. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2005/5 EKP statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas, 3. veebruar 2006  (EKP/2006/2), ELT L 40, 11.2.2006, lk 32.
   3. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2005/5 EKP statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas, 18. detsember 2006 (EKP/2006/27), ELT C 17, 25.1.2007, lk 1.
   4. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2005/5 EKP statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas, 15. november 2007  (EKP/2007/14), ELT L 311, 29.11.2007, lk 49.
   5. EKP suunis, millega muudetakse 17. veebruari 2005. aasta suunist EKP/2005/5 EKP statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas, 5. september 2008 (EKP/2008/7), ELT L 276, 17.10.2008, lk 32.
   6. Mitteametlik konsolideeritud tekst [2 a) - e)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt , 1.10.2008.