ECB/2013/23

 1. ECB's retningslinje af 25. juli 2013 om statistik over offentlige finanser (ECB/2013/23), EUT L 57 af 7.1.2014, s. 12.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 31. juli 2009 om statistik over de offentlige finanser (omarbejdning) (ECB/2009/20), EUT L 228 af 1.9.2009, s. 25.
   1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 17. februar 2005 om ECB's rapporteringskrav med hensyn til statistik over offentlige finanser samt fremgangsmåden ved informationsudveksling på dette område inden for Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2005/5), EUT L 109 af 29.4.2005, s. 81.
   2. ECB's retningslinje af 3. februar 2006 om ændring af retningslinje ECB/2005/5 om ECB's rapporteringskrav med hensyn til statistik over offentlige finanser samt fremgangsmåden ved informationsudveksling på dette område inden for Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2006/2), EUT L 40 af 11.2.2006, s. 32.
   3. ECB's retningslinje af 18. december 2006 om ændring af retningslinje ECB/2005/5 om ECB's rapporteringskrav med hensyn til statistik over offentlige finanser samt fremgangsmåden ved informationsudveksling på dette område inden for det europæiske system af centralbanker (ECB/2006/27), EUT C 17 af 25.1.2007, s. 1.
   4. ECB's retningslinje af 15. november 2007 om ændring af retningslinje ECB/2005/5 om ECB's rapporteringskrav med hensyn til statistik over offentlige finanser samt fremgangsmåden ved informationsudveksling på dette område inden for Det Europæiske System af Centralbanker  (ECB/2007/14), EUT L 311 af 29.11.2007, s. 49.
   5. ECB's retningslinje af 5. september 2008 om ændring af retningslinje ECB/2005/5 af 17. februar 2005 om ECB's rapporteringskrav med hensyn til statistik over offentlige finanser samt fremgangsmåden ved informationsudveksling på dette område inden for det europæiske system af centralbanker (ECB/2008/7), EUT L 276 af 17.10.2008, s. 32.
   6. Uofficiel konsolideret tekst [2 a) - e)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer , 1.10.2008.