Menu

ECB/2013/23

 1. Obecné zásady ECB ze dne 25. července 2013 o vládní finanční statistice (přepracované znění)  (ECB/2013/23), Úř. věst. L 57, 7. 1. 2014, s. 12.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 31. července 2009 o vládní finanční statistice (přepracované znění)  (ECB/2009/20), Úř. věst. L 228, 1. 9. 2009, s. 25.
   1. Již neplatí: Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 17. února 2005 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2005/5), Úř. věst. L 109, 29. 4. 2005, s. 81.
   2. Obecné zásady ECB ze dne 3. února 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/5 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2006/2), Úř. věst. L 40, 11. 2. 2006, s. 32.
   3. Obecné zásady ECB ze dne 18. prosince 2006, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/5 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2006/27), Úř. věst. C 17, 25. 1. 2007, s. 1.
   4. Obecné zásady ECB ze dne 15. listopadu 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/5 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2007/14), Úř. věst. L 311, 29. 11. 2007, s. 49.
   5. Obecné zásady ECB ze dne 5. září 2008, kterými se mění obecné zásady ECB/2005/5 ze dne 17. února 2005 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti a o postupech pro výměnu statistických informací v rámci Evropského systému centrálních bank v oblasti vládní finanční statistiky (ECB/2008/7), Úř. věst. L 276, 17. 10. 2008, s. 32.
   6. Neúřední konsolidované znění [2 a) - e)]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství , 1. 10. 2008.