Menu

ECB/2013/24

 1. Smernica ECB z dne 25. julija 2013 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (prenovitev) (ECB/2013/24), UL L 2, 7. 1. 2014, str. 34.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 21. novembra 2002 o zahtevah ECB glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2002/7), UL L 334, 11. 12. 2002, str. 24.
  2. Smernica ECB z dne 17. novembra 2005 o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah ECB glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2005/13), UL L 30, 2. 2. 2006, str. 1.
  3. Smernica ECB z dne 20. aprila 2006 o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah ECB glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2006/6), UL L 115, 28. 4. 2006, str. 46.
  4. Smernica ECB z dne 15. novembra 2007 o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah ECB glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov  (ECB/2007/13), UL L 311, 29. 11. 2007, str. 47.
  5. Smernica ECB z dne 26. avgusta 2008 o spremembah Smernice ECB/2002/7 o zahtevah ECB glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov  (ECB/2008/6), UL L 259, 27. 9. 2008, str. 12.
  6. Neuradno prečiščeno besedilo [1 a) - e)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti , 1. 10. 2008.