Menu

EKP/2013/24

 1. EKP suunis EKP statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega, 25. juuli 2013 (EKP/2013/24), ELT L 2, 7.1.2014, lk 34.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega, 21.02.2002 (EKP/2002/7), EÜT L 334, 11.12.2002, lk 24.
  2. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2002/7 EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega, 17. november 2005 (EKP/2005/13), ELT L 30, 2.2.2006, lk 1.
  3. EKP suunis, 20. aprill 2006, millega muudetakse suunist EKP/2002/7 EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2006/6), ELT L 115, 28.4.2006, lk 46.
  4. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2002/7 EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega, 15. november 2007 (EKP/2007/13), ELT L 311, 29.11.2007, lk 47.
  5. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2002/7 EKP statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega, 26. august 2008 (EKP/2008/6), ELT L 259, 27.9.2008, lk 12.
  6. Mitteametlik konsolideeritud tekst [1 a) - e)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt , 1.10.2008.