Allmän statistik

  1. ECB:s rekommendation avseende rådets förordning (EG) om ECB:s insamling av statistisk information (ECB/1998/10), EGT C 246, 6.8.1998, s. 12.
    1. ECB:s rekommendation till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om ECB:s insamling av statistiska uppgifter (ECB/2008/9), EUT C 251, 3.10.2008, s. 1.
    2. Rekommendation till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om ECB:s insamling av statistiska uppgifter (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), EUT C 188, 20.6.2014, s. 1.Ytterligare information