Algemene statistieken

  1. Aanbeveling van de ECB voor een verordening van de Raad (EG)met betrekking tot de verzameling van statistische informatie door de ECB (ECB/1998/10), PB C 246 van 6.8.1998, blz. 12.
    1. Aanbeveling voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de ECB  (ECB/2008/9), PB C 251 van 3.10.2008, blz. 1.
    2. Aanbeveling voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2533/98 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de ECB (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), PB C 188 van 20.6.2014, blz. 1.Aanvullende informatie