Menu

Yleistilastot

  1. EKP:n suositus neuvoston asetukseksi (EY) EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja (EKP/1998/10), EYVL C 246, 6.8.1998, s. 12.
    1. Suositus neuvoston asetukseksi EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta  (EKP/2008/9), EUVL C 251, 3.10.2008, s. 1.
    2. Suositus neuvoston asetukseksi EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta (EKP/2014/13)  (EKP/2014/13), EUVL C 188, 20.6.2014, s. 1.Lisätietoja