Generel statistik

  1. Henstilling fra ECB om Rådets forordning (EF) om ECB's indsamling af statistisk information (ECB/1998/10), EFT C 246 af 6.8.1998, s. 12.
    1. Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om ECB's indsamling af statistisk information  (ECB/2008/9), EUT C 251 af 3.10.2008, s. 1.
    2. Henstilling om en rådsforordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om ECB's indsamling af statistisk information (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), EUT C 188 af 20.6.2014, s. 1.Læs mere