EKP/2014/13

  1. Suositus neuvoston asetukseksi EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta (EKP/2014/13)  (EKP/2014/13), EUVL C 188, 20.6.2014, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998 , Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (konsolidoitu toisinto)