Avize BCE relevante

 1. Aviz cu privire la reforma regimului de supraveghere bancară și a pieței financiare (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Aviz cu privire la supravegherea agențiilor de informații privind creditele și monitorizarea serviciilor de plată de către Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Aviz cu privire la o propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor juridice aferente (CON/2018/55), 7.12.2018.Informaţii suplimentare
 4. Aviz cu privire la înființarea unei baze de date privind indemnizațiile de asigurare la nivel național (CON/2018/43), Irlanda, 28.9.2018.
 5. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor aferente (CON/2018/19), JO C 255, 20.7.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 6. Aviz cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare pentru creanțe ipotecare rezidențiale (CON/2018/9), Luxemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (CON/2018/1), JO C 77, 1.3.2018, p. 2.Informaţii suplimentare
 8. Aviz cu privire la cadrul juridic pentru obligațiuni garantate, raportarea datelor cu privire la credite, competențe și instrumente macroprudențiale, precum și proceduri comune privind MUS (CON/2017/36), Slovacia, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Aviz cu privire la raportarea datelor cu privire la credite (CON/2017/33), Austria, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Aviz cu privire la o nouă categorie de instrumente de natura datoriei, un nou instrument macroprudențial, crearea unei noi categorii de instituții de decontare și excluderea drepturilor de compensare reciprocă (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 11. Aviz cu privire la extinderea domeniului de aplicare al datelor cuprinse în registrul creditelor (CON/2017/13), Letonia, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Aviz cu privire la furnizarea de informații și date de către sistemele de plăți, schemele de plăți, depozitarii de valori mobiliare și sistemele de compensare și decontare (CON/2017/5), Polonia, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Aviz cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (CON/2016/44), 12.9.2016.Informaţii suplimentare
 14. Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum  (CON/2016/42), Slovenia, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Aviz cu privire la reglementarea utilizarii unui model de date integrat  (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Aviz cu privire la regimul aplicabil titlurilor de natura datoriei negociabile (CON/2016/20), Franța, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Aviz cu privire la raportarea privind balanța de plăți și furnizarea de servicii transfrontaliere  (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Aviz cu privire la raportarea anumitor date relevante pentru stabilitatea financiară (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Aviz cu privire la utilizarea unui model integrat de date pentru raportarea datelor către Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Aviz cu privire la modificarea legii privind Sistemul statistic elen și Autoritatea statistică elenă (CON/2015/24), Grecia, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Aviz cu privire la registrul central al creditelor de consum (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1708/2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum (CON/2015/18), JO C 209, 25.6.2015, p. 3.
 23. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului (CON/2015/10), JO C 175, 29.5.2015, p. 2.Informaţii suplimentare
 24. Aviz cu privire la un nou cadru legal pentru producerea de statistici oficiale în Lituania (CON/2015/5), Lituania, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Aviz cu privire la publicarea documentelor și utilizarea rezervei pentru pensii (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Avizul cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe cu privire la conferirea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri  (CON/2014/84), JO C 31, 30.1.2015, p. 3.
 27. Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică în domeniul statisticilor privind plăţile (CON/2014/47), Polonia, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Aviz cu privire la un comitet privind riscul sistemic (CON/2014/46), Luxemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Aviz cu privire la determinarea riscului de credit şi de ţară al grupurilor bancare (CON/2014/23), Austria, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Aviz cu privire la mandatul şi instrumentele macroprudenţiale ale NBB (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014.
 31. Aviz cu privire la transmiterea datelor necesare pentru definirea politicii monetare (CON/2014/11), Polonia, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Aviz cu privire la obligaţiile de raportare a datelor care susţin atribuţiile de supraveghere ale Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Ungaria, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizarea şi calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (CON/2013/72), JO C 14, 16.10.2013, p. 5.Informaţii suplimentare
 34. Aviz cu privire la o nouă atribuţie statistică a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2013/68), Belgia, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 35. Aviz cu privire la raportarea balanţei de plăţi (CON/2013/22), Austria, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Avizul cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene (CON/2012/84), JO C 374, 4.12.2012, p. 2.Informaţii suplimentare
 37. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (IAPC): transmiterea și difuzarea subindicilor IAPC, în ceea ce privește constituirea indicilor armonizați ai prețurilor de consum la o valoare constantă a cotelor de impozitare, și o propunere de regulament al Comisiei de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum, în ceea ce privește stabilirea indicilor prețurilor locuințelor ocupate de proprietari (CON/2012/77), JO C 73, 13.3.2013, p. 5.
 38. Aviz cu privire la cerinţele de raportare pentru tranzacţiile transfrontaliere cu servicii (CON/2012/67), Austria, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Aviz cu privire la cerinţele de raportare privind comerţul exterior (CON/2012/66), Germania, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Aviz cu privire la statistică şi la piaţa monetară interbancară şi piaţa titlurilor de stat administrate de Banca Naţională a României, regimul valutar şi regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2011/73), România, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 41. Aviz cu privire la tranzacţiile transfrontaliere (CON/2011/54), Spania, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană  (CON/2011/44), JO C 203, 9.7.2011, p. 3.Informaţii suplimentare
 43. Aviz cu privire la diverse modificări ale Statutului Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 44. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele minime de calitate a ponderărilor IAPC şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2454/97 al Comisiei  (CON/2010/67), JO C 252, 18.9.2010, p. 1.
 45. Aviz cu privire la modificările legislaţiei privind statistica oficială (CON/2010/66), România, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 46. Aviz cu privire la transferul atribuţiilor de supraveghere prudenţială către Autoritatea pentru Piaţa Financiară din Austria (CON/2010/57), Austria, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Aviz cu privire la dreptul Sveriges Riksbank de a colecta informaţii de la emitenţii suedezi de titluri de valoare (CON/2010/49), Suedia, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Aviz cu privire la statistică, fluxurile transfrontaliere de numerar şi competenţele Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei) (CON/2010/43), Bulgaria, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Aviz cu privire la o propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 în ceea ce privește calitatea datelor statistice în contextul procedurii aplicabile deficitelor excesive (CON/2010/28), JO C 103, 22.4.2010, p. 1.Informaţii suplimentare
 50. Aviz cu privire la modificarea Legii privind Danmarks Nationalbank în ceea ce priveşte competenţa de a colecta informaţii pentru compilarea de statistici (CON/2010/24), Danemarca, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Aviz cu privire la instituirea Sistemului Statistic Elen şi a unei autorităţi statistice independente (CON/2010/17), Grecia, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Aviz cu privire la un nou cadru juridic pentru elaborarea de statistici naţionale (CON/2010/2), Estonia, 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Aviz cu privire la cerinţele de raportare privind comerţul exterior (CON/2009/97), Germania, 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Aviz cu privire la organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România  (CON/2009/42), România, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 55. Aviz cu privire la standardele pentru tratarea produselor sezoniere în cadrul indicilor armonizaţi ai preţurilor de consum (IAPC) (CON/2009/14), JO C 58, 12.3.2009, p. 1.Informaţii suplimentare
 56. Aviz cu privire la rolul Banque centrale du Luxembourg în compilarea anumitor statistici (CON/2009/7), Luxemburg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Aviz cu privire la un nou regulament privind plăţile transfrontaliere în cadrul Comunităţii (CON/2009/1), JO C 21, 28.1.2009, p. 1.Informaţii suplimentare
 58. Aviz cu privire la alinierea statutului Magyar Nemzeti Bank la dreptul comunitar (CON/2008/83), Ungaria, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Aviz cu privire la extinderea cadrului juridic pentru colectarea informaţiilor statistice de către Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Polonia, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Aviz cu privire la modificarea Legii privind statistica (CON/2008/29), Bulgaria, 9.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Aviz cu privire la punerea în aplicare a regulamentului referitor la statisticile privind posturile vacante în Comunitate în ceea ce priveşte procedurile de ajustare sezonieră, rapoartele privind calitatea, colectarea datelor, specificaţiile privind transmiterea de date statistice şi studiile de fezabilitate  (CON/2008/22), JO C 134, 31.5.2008, p. 10.
 62. Aviz cu privire la proiectul de lege referitor la Česká národní banka  (CON/2008/21), Cehia, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Aviz privind introducerea procedurii de reglementare cu control în privinţa anumitor instrumente din domeniul statisticii (CON/2008/19), JO C 117, 14.5.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
 64. Aviz cu privire la datele statistice ale Comunităţii referitoare la comerţul exterior cu ţările terţe (CON/2008/12), JO C 70, 15.3.2008, p. 1.Informaţii suplimentare
 65. Aviz cu privire la principiile, regulile şi structura sistemului statistic naţional şi rolul Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalia, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Aviz privind prevederile de raportare pentru plăţi şi pentru investiţii directe în teritorii economice naţionale şi străine în legătură cu crearea Spaţiului unic de plăţi în euro (Single Euro Payments Area) (CON/2007/41), Germania, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Aviz privind revizuirea cadrului juridic aplicabil elaborării statisticilor europene şi rolul Sistemului Statistic European (SSE) (CON/2007/35), JO C 291, 5.12.2007, p. 1.Informaţii suplimentare
 68. Aviz cu privire la reforma în domeniul supravegherii financiare  (CON/2007/33), Austria, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Aviz privind eşantionarea, înlocuirea şi ajustarea calităţii în legătură cu indicii armonizaţi ai preţurilor de consum (IAPC) (CON/2007/30), JO C 248, 23.10.2007, p. 1.
 70. Aviz privind raportarea statistică a activelor şi pasivelor bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare (CON/2007/24), România, 8.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Informaţii suplimentare
 71. Aviz privind un regulament referitor la statisticile privind posturile vacante în Comunitate (CON/2007/9), JO C 86, 20.4.2007, p. 1.
 72. Aviz privind stabilirea unui sistem de raportare statistică directă a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi (CON/2007/2), Ungaria, 25.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Aviz privind modificarea statutului Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta în vederea pregătirii pentru adoptarea euro (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 74. Aviz privind pieţele instrumentelor financiare (CON/2006/56), Luxemburg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Aviz cu privire la modificarea statutului Banque de France (CON/2006/32), Franța, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Aviz cu privire la introducerea unui sistem de raportare statistică directă pentru balanţa de plăţi şi pentru poziţia investiţională internaţională (CON/2006/25), Belgia, 29.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică ale Magyar Nemzeti Bank refitoare la noile tipuri de date (CON/2005/52), Ungaria, 5.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică pentru bănci şi pentru sucursalele băncilor străine (CON/2005/49), Cehia, 30.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Aviz cu privire la schimbul de date statistice individuale între Česká národní banka şi Český statistický úřad (Biroul Statistic) în scopuri statistice (CON/2005/46), Cehia, 16.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică pentru anumite instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare şi fonduri de pensii (CON/2005/45), Cehia, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Aviz cu privire la modificarea obligaţiilor de raportare în privinţa plăţilor transfrontaliere (CON/2005/37), Germania, 21.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică ale Lietuvos bankas' privind instrumentele de plată (CON/2005/32), Lituania, 15.9.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Aviz cu privire la introducerea unui sistem de raportare directă pentru statisticile referitoare la balanţa de plăţi şi la poziţiile investiţionale internaţionale (CON/2005/31), Belgia, 29.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Aviz cu privire la cooperarea dintre De Nederlandsche Bank şi Centraal Bureau voor de Statistiek referitoare la cerinţele de raportare statistică ale BCE (CON/2005/27), Țările de Jos, 9.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Aviz cu privire la raportarea serviciilor transfrontaliere pentru statisticile referitoare la balanţa de plăţi şi la poziţiile investiţionale internaţionale (CON/2005/23), Austria, 11.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Aviz cu privire la raportarea de către instituţiile financiare monetare a bilanţurilor financiare lunare (CON/2005/13), Cipru, 30.5.2005.
 87. Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică ale Magyar Nemzeti Bank referitoare la codurile de tranzacţionare pentru plăţi (CON/2005/10), Ungaria, 28.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică ale Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta faţă de instituţiile de credit (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
 89. Aviz cu privire la un program de anchete statistice pentru 2005 (CON/2004/36), Cehia, 5.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică în legătură cu sistemul de informare al băncii centrale (CON/2004/33), Ungaria, 2.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Aviz cu privire la raportarea balanţei de plăţi, cu excepţia serviciilor şi transferurilor (CON/2004/26), Austria, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Aviz cu privire la colectarea statisticilor referitoare la importurile şi exporturile de servicii (CON/2004/24), Austria, 8.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Aviz cu privire la un regulament de modificare a Regulamentului privind comerţul exterior şi plăţile externe (CON/2004/23), Germania, 18.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Aviz cu privire la titlurile de creanţă negociabile (CON/2004/15), Franța, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Aviz cu privire la raportarea statisticilor monetare şi bancare de către instituţiile financiare monetare (CON/2004/2), Suedia, 26.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Aviz referitor la Legea privind schimbul valutar din 2003 şi la modificările la Legea privind transferurile transfrontaliere (CON/2003/8), Austria, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Aviz cu privire la modificarea normelor referitoare la raportarea datelor balanţei de plăţi (CON/2003/1), Țările de Jos, 17.1.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Aviz cu privire la un nou sistem bazat pe sondaj pentru colectarea statisticilor referitoare la balanţa de plăţi (CON/2002/29), Suedia, 4.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Aviz cu privire la modificările referitoare la colectarea statisticilor balanţei de plăţi şi la criteriul de lichiditate pentru titlurile de valoare utilizate în operaţiunile de politică monetară şi propunerea de externalizare a unor părţi din acest proces (CON/2002/21), Suedia, 14.8.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Aviz cu privire la modificările Decretului privind relaţiile financiare cu ţările străine având influenţă asupra statisticilor referitoare la balanţa de plăţi şi la poziţia investiţională internaţională (CON/2002/9), Franța, 13.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Aviz cu privire la elaborarea balanţei de plăţi şi la poziţia investiţională internaţională (CON/2002/3), Belgia, 14.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Aviz cu privire la modificarea Regulamentului privind comerţul exterior şi plăţile externe în ceea ce priveşte colectarea, elaborarea şi distribuirea statisticilor monetare, financiare, bancare, ale sistemelor de plăţi, precum şi ale balanţei de plăţi (CON/2002/2), Germania, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Aviz cu privire la un decret-lege de modificare a regimului valutar (CON/2001/39), Portugalia, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Aviz cu privire la Legea privind elaborarea balanţei de plăţi şi a poziţiei investiţionale internaţionale şi de modificare a Decretului-lege din 6 octombrie 1944 privind controlul schimburilor valutare şi diverse dispoziţii juridice (CON/2001/23), Belgia, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Aviz cu privire la colectarea statisticilor referitoare la balanţa de plăţi în Germania (CON/2000/28), Germania, 21.11.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Aviz cu privire la includerea în Legea privind Danmark Statistik a unui temei juridic pentru colectarea şi elaborarea statisticilor financiare de către Danmarks Nationalbank (CON/2000/3), Danemarca, 7.2.2000.
 107. Aviz cu privire la statisticile referitoare la balanţa de plăţi (CON/1999/22), Luxemburg, 20.12.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Aviz cu privire la înregistrarea plăţilor externe şi la elaborarea balanţei de plăţi (CON/1998/45), Luxemburg, 5.11.1998.
 109. Aviz cu privire la Decizia Consiliului de politică monetară al Banque de France referitoare colectarea informaţiilor statistice de la OPCVM (CON/1998/30), Franța, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Aviz cu privire la plăţile externe ale Uniunii Economice Belgia-Luxemburg şi la contul curent al Regatului Belgiei (CON/1998/28), Belgia, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language