Opinjonijiet tal-BĊE relatati

 1. Opinjoni dwar riforma tas-sistema superviżorja bankarja u tas-suq finanzjarju (CON/2019/21), L-Awstrija, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Opinjoni dwar is-superviżjoni ta’ aġenziji ta’ referenza tal-kreditu mill-Bank Ċentrali ta' Malta u s-sorveljanza tiegħu ta’ servizzi ta’ pagament (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinjoni dwar proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u atti legali relatati (CON/2018/55), 7.12.2018.Aktar tagħrif
 4. Opinjoni fuq it-twaqqif ta' database nazzjonali dwar klejms tal-assigurazzjoni (CON/2018/43), L-Irlanda, 28.9.2018.
 5. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u atti legali relatati (CON/2018/19), ĠU C 255, 20.7.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 6. Opinjoni dwar għodod makroprudenzjali addizzjonali għal ipoteki residenzjali (CON/2018/9), Il-Lussemburgu, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju (CON/2018/1), ĠU C 77, 1.3.2018, pġ. 2.Aktar tagħrif
 8. Opinjoni dwar il-qafas legali għal bonds koperti, ir-rapportar ta' dejta ta' kreditu, poteri u għodod makroprudenzjali, u proċeduri komuni SSM (CON/2017/36), Is-Slovakja, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Opinjoni dwar ir-rapportar ta' dejta ta' kreditu (CON/2017/33), L-Awstrija, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Opinjoni dwar kategorija ġdida ta' strumenti ta' dejn, għodda makroprudenzjali ġdida, il-ħolqien ta' kategorija ġdida ta' istituzzjoni ta' saldu u l-esklużjoni ta' drittijiet ta' tpaċija  (CON/2017/23), Il-Belġju, 8.6.2017.
 11. Opinjoni dwar it-twessigħ tal-ambitu tad-dejta li tinsab fir-reġistru tal-kreditu (CON/2017/13), Il-Latvja, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Opinjoni dwar l-għoti ta' informazzjoni u dejta minn sistemi ta' ħlas, skemi ta' ħlas, depożitarji ta' titoli u sistemi tal-ikklerjar u ta' saldu (CON/2017/5), Il-Polonja, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar Fondi ta' Kapital ta' Riskju Ewropew u r-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar Fondi ta’ Intraprenditorija soċjali Ewropej  (CON/2016/44), 12.9.2016.Aktar tagħrif
 14. Opinjoni dwar reġistru ta' kreditu ċentrali (CON/2016/42), Is-Slovenja, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Opinjoni dwar regolament dwar mudell ta'dejta integrat (CON/2016/29), L-Awstrija, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Opinjoni dwar ir-reġim applikabbli għal titoli ta' dejn negozjabbli (CON/2016/20), Franza, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Opinjoni dwar ir-rappurtar tal-bilanċ tal-ħlasijiet u l-provvista ta' servizzi transkonfinali (CON/2015/58), L-Awstrija, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Opinjoni dwar ir-rapportat ta'ċerta dejta li hija relevanti għall-istabbiltà finanzjarja (CON/2015/30), L-Awstrija, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Opinjoni dwar l-użu ta' mudell ta' dejta integrat għar-rapportar ta' dejta lill-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), L-Awstrija, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Opinjoni dwar emendi għal-liġi dwar is-Sistema Statistika Elennika u l-Awtorità Statistika Ellenika (CON/2015/24), Il-Greċja, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Opinjoni dwar reġistru tal-kreditu ċentrali (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1708/2005 li jistipula regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (CON/2015/18), ĠU C 209, 25.6.2015, pġ. 3.
 23. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 (CON/2015/10), ĠU C 175, 29.5.2015, pġ. 2.Aktar tagħrif
 24. Opinjoni dwar qafas legali ġdid għall-produzzjoni ta' statistika uffiċjali fil-Litwanja (CON/2015/5), Il-Litwanja, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinjoni dwar il-pubblikazzjoni ta' dokumenti u l-użu tar-riżerva tal-pensjoni  (CON/2014/91), L-Awstrija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ tal-pagamenti, kummerċ internazzjonali f’servizzi u investiment dirett barrani fejn jidħol l-għoti ta’ setgħat delegati u ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tadotta ċerti miżuri (CON/2014/84), ĠU C 31, 30.1.2015, pġ. 3.
 27. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tar-rapportar statistiku fil-qasam tal-istatistika tal-pagamenti (CON/2014/47), Il-Polonja, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Opinjoni dwar kumitat għar-riskju sistemiku (CON/2014/46), Il-Lussemburgu, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Opinjoni dwar il-kejl tar-riskju ta' kreditu u ta' pajjiżi għal gruppi ta' banek (CON/2014/23), L-Awstrija, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Opinjoni dwar il-mandat u l-istrumenti makroprudenzjali tal-NBB (CON/2014/16), Il-Belġju, 13.2.2014.
 31. Opinjoni dwar it-trażmissjoni tad-dejta meħtieġa sabiex tiddefinixxi l-politika monetarja (CON/2014/11), Il-Polonja, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Opinjoni dwar l-obbligi ta’ rapportar ta’ dejta li jgħinu l-kompiti superviżorji tal-Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), L-Ungerija, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-forniment u l-kwalità tal-istatistika għall-proċedura ta’ żbilanċi makroekonomiċi (CON/2013/72), ĠU C 14, 16.10.2013, pġ. 5.Aktar tagħrif
 34. Opinjoni dwar kompitu ġdid statistiku tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2013/68), Il-Belġju, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 35. Opinjoni dwar ir-rapportar tal-bilanċ tal-ħlasijiet (CON/2013/22), L-Awstrija, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Opinjoni fuq proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 223/2009 dwar l-Istatistika Ewropea (CON/2012/84), ĠU C 374, 4.12.2012, pġ. 2.Aktar tagħrif
 37. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2214/96 li jikkonċerna l-indiċi armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (HICP: trasmissjoni u tixrid ta’ sottoindiċi tal-HICP, fir-rigward tal-istabbiliment tal-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet tal-konsum fuq rati tat-taxxa kostanti u fuq proposta għal Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur, fir-rigward tal-iffissar ta’ indiċijiet tal-prezzijiet tal-abitazzjonijiet okkupati mis-sidien (CON/2012/77), ĠU C 73, 13.3.2013, pġ. 5.
 38. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti ta' rapportar għal tranżazzjonijiet ta' servizzi transkonfinali. (CON/2012/67), L-Awstrija, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti tar-rapportar tal-kummerċ barrani (CON/2012/66), Il-Ġermanja, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Opinjoni dwar statistika u swieq interbankarji monetarji u tat-titoli tal-gvern ġestiti minn Banca Naţională a României, u r-reġim tal-kambju barrani u tar-riżervi minimi. (CON/2011/73), Ir-Rumanija, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Opinjoni dwar tranżazzjonijiet internazzjonali (CON/2011/54), Spanja, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Opinjoni dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea  (CON/2011/44), ĠU C 203, 9.7.2011, pġ. 3.Aktar tagħrif
 43. Opinjoni dwar emendi varji lill-Att dwar il-Bank Ċentrali ta‘ Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 44. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 fir-rigward ta' standards minimi għall-kwalità tal-ippeżar HICP u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2454/97 (CON/2010/67), ĠU C 252, 18.9.2010, pġ. 1.
 45. Opinjoni dwar emendi għal-leġiżlazzjoni dwar l-istatistika uffiċjali (CON/2010/66), Ir-Rumanija, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Opinjoni dwar it-trasferiment ta' dmirijiet ta' sorveljanza prudenzjali lill-Awtorità Awstrijka għas-Swieq Finanzjarji (CON/2010/57), L-Awstrija, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Opinjoni dwar id-dritt ta’ Sveriges Riksbank li jiġbor informazzjoni mingħand entitajiet Svediżi li joħorġu t-titoli (CON/2010/49), L-Isvezja, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Opinjoni dwar statistika, caqlieq transkonfini tal-flus kontanti u l-kompetenzi tal-Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru)  (CON/2010/43), Il-Bulgarija, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 479/2009 dwar il-kwalità tad-dejta statistika fil-kuntest tal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv  (CON/2010/28), ĠU C 103, 22.4.2010, pġ. 1.Aktar tagħrif
 50. Opinjoni dwar emenda lil-Liġi dwar id-Danmarks Nationalbank li tirrigwarda l-awtorita' biex tiġbor l-informazzjoni għall-kumpilazzjoni tal-istatistika (CON/2010/24), Id-Danimarka, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Opinjoni dwar it-twaqqif tas-Sistema Ellenika tal-Istatistika u awtorita' indipendenti għall-istatistika  (CON/2010/17), Il-Greċja, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Opinjoni dwar qafas legali ġdid għall-produzzjoni ta' statistika nazzjonali (CON/2010/2), L-Estonja, 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Opinjoni dwar ir-rekwiżiti għar-rappurtaġġ dwar il-kummerċ barrani (CON/2009/97), Il-Ġermanja, 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Opinjoni dwar l-organizzazzjoni u t-tħaddim tal-istatistika uffiċjali fir-Rumanija (CON/2009/42), Ir-Rumanija, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Opinjoni dwar l-istandards għat-trattament ta' prodotti staġjonali fl-Indiċijiet Armonizzati tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP)  (CON/2009/14), ĠU C 58, 12.3.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
 56. Opinjoni dwar ir-rwol tal-Banque centrale du Luxembourg fil-kumpilazzjoni ta' ċertu statistika  (CON/2009/7), Il-Lussemburgu, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Opinjoni dwar regolament ġdid fir-rigward tal-ħlasijiet intra-fruntieri fil-Komunita` (CON/2009/1), ĠU C 21, 28.1.2009, pġ. 1.Aktar tagħrif
 58. Opinjoni dwar l-allinjament ta' l-istatuti tal-Magyar Nemzeti Bank mal-liġi tal-Komunita` (CON/2008/83), L-Ungerija, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Opinjoni dwar l-estenzjoni tal-qafas legali għall-ġbir ta' informazzjoni statistika min-Narodowy Bank Polski  (CON/2008/53), Il-Polonja, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Opinjoni dwar l-emendi għall-liġi li għandha x'taqsam ma' l-istatistika (CON/2008/29), Il-Bulgarija, 9.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament li jittratta l-istatistika dwar il-postijiet tax-xogħol battala fil-Komunita` fir-rigward tal-proċeduri ta' aġġustament staġunali, rapporti ta' kwalita`, ġbir ta' data, speċifikazzjonijiet ta' trasmissjoni u studji ta' fattibbilta` (CON/2008/22), ĠU C 134, 31.5.2008, pġ. 10.
 62. Opinjoni dwar abbozz ta' liġi dwar iċ-Česká národní banka  (CON/2008/21), Ir-Repubblika Ċeka, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Opinjoni dwar l-introduzzjoni tal-proċedura regolatorja bi skrutinju fir-rigward ta' xi strumenti statistiċi  (CON/2008/19), ĠU C 117, 14.5.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
 64. Opinjoni dwar l-istatistika tal-Komunita` fir-rigward tal-kummerċ estern ma' pajjiżi mhux membri  (CON/2008/12), ĠU C 70, 15.3.2008, pġ. 1.Aktar tagħrif
 65. Opinjoni dwar il-prinċipji, ir-regoli u l-istruttura tas-Sistema Nazzjonali ta' l-Istatistika u r-rwol tal-Banco de Portugal  (CON/2008/6), Il-Portugall, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Opinjoni dwar dispożizzjonijiet ta' rappurtar għal ħlasijiet u għal investimenti diretti f'territorji ekonomiċi domestiċi u barranin b'konnessjoni mal-ħolqien taż-Żona Waħda għall-Ħlasijiet bl-Euro  (CON/2007/41), Il-Ġermanja, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-qafas legali li jirregola l-produzzjoni ta' l-istatistika Ewropea u r-rwol tas-Sistema Ewropea ta' l-Istatistika (ESS)  (CON/2007/35), ĠU C 291, 5.12.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
 68. Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni finanzjarja  (CON/2007/33), L-Awstrija, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Opinjoni dwar it-teħid ta' kampjuni, is-sostituzzjoni, u l-aġġustament tal-kwalita` relatati ma' l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet tal-konsumatur (CON/2007/30), ĠU C 248, 23.10.2007, pġ. 1.
 70. Opinjoni dwar ir-rappurtar statistiku ta' l-attiv u l-passiv irreġistrat fuq il-karta tal-bilanċ ta' istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji  (CON/2007/24), Ir-Rumanija, 8.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Opinjoni dwar regolament dwar statistika rigward il-postijiet tax-xogħol battala fil-Komunita`  (CON/2007/9), ĠU C 86, 20.4.2007, pġ. 1.Aktar tagħrif
 72. Opinjoni dwar it-twaqqif ta' sistema ta' rappurtar dirett għall-istatistika tal-bilanċ tal-ħlasijiet  (CON/2007/2), L-Ungerija, 25.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Bank Ċentrali ta' Malta bi preparazzjoni għall-adozzjoni ta' l-euro (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 74. Opinjoni dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji  (CON/2006/56), Il-Lussemburgu, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Opinjoni dwar l-emendi ta' l-istatuti tal-Banque de France (CON/2006/32), Franza, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' sistema ta' rappurtar dirett għal statistika tal-bilanċ tal-ħlasijiet u għal statistika tal-qagħda internazzjonali ta' l-investiment  (CON/2006/25), Il-Belġju, 29.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Opinjoni dwar reviżjoni prinċipali tal-klassifikazzjoni ta' statistika komuni ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunita` (NACE)  (CON/2006/18), ĠU C 79, 1.4.2006, pġ. 31.Aktar tagħrif
 78. Opinjoni dwar il-kopertura temporali tal-ġbir tal-prezzijiet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/2006/13), ĠU C 55, 7.3.2006, pġ. 63.Aktar tagħrif
 79. Opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-programm ta' trasmissjoni ESA95 tad-data tal-kontijiet nazzjonali  (CON/2006/12), ĠU C 55, 7.3.2006, pġ. 61.Aktar tagħrif
 80. Opinjoni dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika tal-Magyar Nemzeti Bank dwar tipi ġodda ta' data  (CON/2005/52), L-Ungerija, 5.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Opinjoni dwar l-obbligi ta' rappurtar ta' statistika għal banek u fergħat ta' banek barranin  (CON/2005/49), Ir-Repubblika Ċeka, 30.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Opinjoni dwar l-iskambju ta' data statistika individwali bejn iċ-Česká národní banka u ċ-Český statistický úřad (Uffiċċju ta' l-iStatistika) għal skopijiet ta' statistika  (CON/2005/46), Ir-Repubblika Ċeka, 16.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Opinjoni dwar l-obbligi tar-rappurtar ta' statistika għal ċerti istituzzjonijiet finanzjarji inklużi korporazzjonijiet ta' assigurazzjoni u fondi tal-pensjoni  (CON/2005/45), Ir-Repubblika Ċeka, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Opinjoni dwar emendi ta' l-obbligi tar-rappurtaġġ għal ħlasijiet internazzjonali  (CON/2005/37), Il-Ġermanja, 21.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Opinjoni dwar il-perjodi ta' referenza komuni ta' l-indiċi għall-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP)  (CON/2005/33), ĠU C 254, 14.10.2005, pġ. 4.
 86. Opinjoni dwar l-obbligi tar-rappurtar ta' statistika tal-Lietuvos bankas dwar strumenti ta' ħlas (CON/2005/32), Il-Litwanja, 15.9.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' sistema ta' rappurtar dirett għal statistika tal-bilanċ tal-pagamenti u tal-qagħda ta' l-investiment internazzjonali  (CON/2005/31), Il-Belġju, 29.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Opinjoni dwar kooperazzjoni bejn id-De Nederlandsche Bank u s-Centraal Bureau voor de Statistiek dwar l-obbligi ta' rappurtaġġ ta' statistika tal-BĊE (CON/2005/27), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 9.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Opinjoni dwar kif għandhom jiġu rrapurtati s-servizzi transkonfini għall-bilanċ ta' pagamenti u l-istatistika dwar il-qagħda ta' l-investiment internazzjonali (CON/2005/23), L-Awstrija, 11.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Opinjoni dwar l-istatistika tal-Komunita` dwar l-istruttura u l-attivita` ta' l-affiljati barranin  (CON/2005/16), ĠU C 144, 14.6.2005, pġ. 14.Aktar tagħrif
 91. Opinjoni dwar ir-rappurtar mill-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji tal-karti tal-bilanċ tagħhom ta' kull xahar  (CON/2005/13), Ċipru, 30.5.2005.
 92. Opinjoni dwar il-kwalita` tad-data statistika fil-kuntest tal-proċedura tad-defiċit eċċessiv  (CON/2005/11), ĠU C 116, 18.5.2005, pġ. 11.Aktar tagħrif
 93. Opinjoni dwar l-obbligi ta' rapportar ta' statistika tal-Magyar Nemzeti Bank fir-rigward tal-kodiċijiet tat-tranżazzjonijiet għal ħlasijiet  (CON/2005/10), L-Ungerija, 28.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Opinjoni dwar l-obbligi tar-rappurtar ta' l-istatistika tal-Bank Ċentrali ta' Malta għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
 95. Opinjoni dwar programm ta' stħarriġ statistiku għal 2005 (CON/2004/36), Ir-Repubblika Ċeka, 5.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Opinjoni dwar l-obbligi ta' rapportar ta' statistika għas-sistema ta' l-informazzjoni tal-bank ċentrali  (CON/2004/33), L-Ungerija, 2.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Opinjoni dwar ir-rappurtaġġ tal-bilanċ tal-ħlasijiet bl-eċċezzjoni tas-servizzi u t-trasferimenti (CON/2004/26), L-Awstrija, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Opinjoni dwar il-ġbir ta' l-istatistika dwar l-importazzjoni u l-esportazzjoni tas-servizzi  (CON/2004/24), L-Awstrija, 8.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Opinjoni dwar regolament li jemenda r-Regolament dwar il-Kummerċ Barrani u l-Ħlasijiet  (CON/2004/23), Il-Ġermanja, 18.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Opinjoni dwar statistika għal żmien qasir (CON/2004/19), ĠU C 158, 15.6.2004, pġ. 3.
 101. Opinjoni dwar titoli ta' dejn negozzjabbli.  (CON/2004/15), Franza, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Opinjoni dwar il-kumpilazzjoni u t-trasmissjoni ta' data dwar id-dejn trimestrali tal-gvern (CON/2004/14), ĠU C 134, 12.5.2004, pġ. 14.
 103. Opinjoni dwar il-kumpilazzjoni ta' kontijiet mhux finanzjarji ta' kull tlett xhur mis-settur istituzzjonali (CON/2004/4), ĠU C 42, 18.2.2004, pġ. 23.
 104. Opinjoni dwar ir-rappurtaġġ ta' l-istatistika bankarja u tal-flus, mill-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji  (CON/2004/2), L-Isvezja, 26.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Opinjoni dwar l-istatistika tal-Komunita` dwar il-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali f’servizzi u l-investiment barrani dirett (CON/2003/26), ĠU C 296, 6.12.2003, pġ. 5.
 106. Kontijiet finanzjarji ta’ kull tlett xhur għall-gvern ġenerali (CON/2003/12), ĠU C 165, 16.7.2003, pġ. 6.
 107. Opinjoni dwar l-Att dwar il-Kambju ta' Flus Barranin 2003 u l-emenda għall-Att dwar it-Trasferimenti bejn il-Fruntieri  (CON/2003/8), L-Awstrija, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Opinjoni dwar id-data ta’ statistika biex tintuża għall-aġġustament ta' l-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (CON/2003/5), ĠU C 102, 29.4.2003, pġ. 11.
 109. Opinjoni dwar l-emenda tar-regoli dwar ir-rappurtaġġ tad-data dwar il-bilanċ tal-pagament (CON/2003/1), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 17.1.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' sistema ġdida bbażata fuq l-istħarriġ għall-ġbir ta' l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti  (CON/2002/29), L-Isvezja, 4.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dewmien fit-trasmissjoni tat-totali ewlenin ta' kontijiet nazzjonali, derogi f'dan il-qasam u trasmissjoni ta' informazzjoni dwar l-impjieg f'siegħat maħduma (CON/2002/25), ĠU C 253, 22.10.2002, pġ. 14.
 112. Opinjoni dwar l-emendi fir-rigward tal-ġbir ta' l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti u fir-rigward tal-kriterju tal-likwidita` għal titoli wżati fl-operazzjonijiet tal-politika monetarja, u l-'outsourcing' propost ta' xi partijiet minn dan il-proċess  (CON/2002/21), L-Isvezja, 14.8.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Opinjoni dwar l-emendi tad-Digriet dwar ir-relazzjonijiet finanzjarji ma' pajjiżi barranin li jaffettwaw il-bilanċ tal-pagamenti u l-istatistika tal-qagħda internazzjonali dwar l-investiment  (CON/2002/9), Franza, 13.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Opinjoni dwar il-kumpilazzjoni tal-bilanċ tal-pagamenti u tal-qagħda internazzjonali dwar l-investiment  (CON/2002/3), Il-Belġju, 14.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Opinjoni dwar l-emenda tar-Regolament dwar il-Kummerċ Barrani u l-Ħlasijiet dwar il-ġbir, il-kumpilazzjoni, u d-distribuzzjoni ta' sistemi monetarji, finanzjarji, bankarji, u ta' ħlas, u l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti  (CON/2002/2), Il-Ġermanja, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Opinjoni dwar Liġi tad-Digriet li temenda l-qafas legali tal-kambju fi flus barranin  (CON/2001/39), Il-Portugall, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ħlasijiet internazzjonali fil-euro (CON/2001/34), ĠU C 308, 1.11.2001, pġ. 17.
 118. Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċi ta' l-ispejjeż tax-xogħol (CON/2001/33), ĠU C 295, 20.10.2001, pġ. 5.
 119. Opinjoni dwar Liġi dwar il-kumpilazzjoni tal-bilanċ tal-pagamenti u tal-qagħda internazzjonali dwar l-investiment, u li temenda l-Liġi tad-Digriet tas-6 ta' Ottubru, 1944, dwar ir-restrizzjonijiet tal-kambju u diversi dispożizzjonijiet legali  (CON/2001/23), Il-Belġju, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Opinjoni dwar ir-regolamenti li jistabbilixxu regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar standards minimi għal reviżjonijiet ta' l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur u standards minimi għat-trattament ta' ħlasijiet għal servizzi proporzjonati ma' valuri ta' transazzjonijiet fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (IAPK) (CON/2001/18), ĠU C 244, 1.9.2001, pġ. 5.
 121. Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontijiet trimestrali mhux finanzjarji għall-gvern ġenerali  (CON/2001/4), ĠU C 131, 3.5.2001, pġ. 6.
 122. Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 58/97 dwar l-istatistika tan-negozju strutturali  (CON/2001/3), ĠU C 131, 3.5.2001, pġ. 5.
 123. Opinjoni dwar Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 dwar il-klassifikazzjoni mill-ġdid tal-ftehim skond l-arranġamenti ta' l-'iswaps' u skond il-ftehim tar-rata bil-quddiem (forward rate) (CON/2000/10), ĠU C 103, 3.4.2001, pġ. 8.
 124. Opinjoni dwar il-ġbir ta' l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti fil-Ġermanja  (CON/2000/28), Il-Ġermanja, 21.11.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Opinjoni dwar ir-regolamenti ta' l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP)  (CON/2000/27), ĠU C 362, 16.12.2000, pġ. 12.
 126. Opinjoni dwar l-inkorporazzjoni ta' bażi legali għall-ġbir u l-kumpilazzjoni ta' l-istatistika finanzjarja mid-Danmarks Nationalbank fl-Att dwar id-Danmarks Statistik  (CON/2000/3), Id-Danimarka, 7.2.2000.
 127. Opinjoni dwar l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti  (CON/1999/22), Il-Lussemburgu, 20.12.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Opinjoni dwar ir-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 fir-rigward ta' standards minimi għat-trattament tal-prodotti fis-setturi tas-saħħa, ta' l-edukazzjoni u tal-protezzjoni soċjali fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/1999/11), ĠU C 324, 12.11.1999, pġ. 11.
 129. Opinjoni dwar l-emenda tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2214/96 dwar is-sub-indiċijiet ta' l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP)  (CON/1999/8), ĠU C 285, 7.10.1999, pġ. 14.
 130. Opinjoni dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 fir-rigward ta' standards minimi għat-trattament ta' l-assigurazzjoni fl-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/1999/6), ĠU C 252, 3.9.1999, pġ. 4.
 131. Opinjoni dwar ir-reġistrazzjoni ta' ħlasijiet barranin u t-twaqqif tal-bilanċ tal-pagamenti  (CON/1998/45), Il-Lussemburgu, 5.11.1998.
 132. Opinjoni dwar l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/1998/34), ĠU C 285, 7.10.1999, pġ. 7.
 133. Opinjoni dwar l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP)  (CON/1998/33), ĠU C 14, 19.1.2000, pġ. 9.
 134. Opinjoni dwar id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Politika Monetarja tal-Banque de France dwar il-ġbir ta' informazzjoni ta' statistika mill-UCITS  (CON/1998/30), Franza, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Opinjoni dwar il-ħlasijiet barranin ta' l-Unjoni Ekonomika bejn il-Belġju u l-Lussemburgu u l-kont kurrenti tar-Renju tal-Belġju  (CON/1998/28), Il-Belġju, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Meta l-BĊE twaqqaf fl-1 ta’ Ġunju 1998 huwa ħa r-responsabbiltà tal-funzjonijiet konsultattivi tal-IME.
 137. Opinjoni dwar id-data statistika li għandha tintuża għad-determinazzjoni ta’ l-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (CON/1998/15), ĠU C 190, 18.6.1998, pġ. 7.
 138. Opinjoni dwar l-allokazzjoni ta’ servizzi ta’ intermedjazzjoni finanzjarja imkejla indirettament fi ħdan is-sistema Ewropeja ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali (CON/1997/23), 16.10.1997.
 139. Opinjoni dwar standards minimi għall-kwalita` tal-kalibri ta' l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP)  (CON/1997/22), 16.10.1997.
 140. Opinjoni dwar l-iStatistika għal żmien qasir (CON/1997/19), 11.9.1997.
 141. Opinjoni dwar l-indiċi armonizzati tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/1997/1), 7.2.1997.
 142. Opinjoni dwar l-indiċi armonizzati tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/1996/11), 29.8.1996.
 143. Opinjoni dwar l-indiċi armonizzati tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/1996/6), 17.7.1996.
 144. Opinjoni dwar l-indiċi armonizzati tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/1996/1), 15.2.1996.
 145. Opinjoni dwar is-sistema Ewropeja ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali (CON/1995/7), 21.6.1995.
 146. Opinjoni dwar l-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti (CON/1995/6), Il-Belġju, 14.8.1995.
 147. Opinjoni dwar l-indiċi armonizzati tal-prezzijiet tal-konsumatur (HICP) (CON/1995/1), 31.3.1995.
 148. Opinjoni dwar azzjoni tal-Komunita` fil-qasam ta’ l-istatistika (CON/1994/10), 15.2.1995.
 149. Opinjoni dwar Kumitat dwar l-iStatistika monetarja, finanzjajra u tal-bilanċ tal-pagamenti  (CON/1994/9), 16.1.1995.