Menu

Susijusios ECB nuomonės

 1. Nuomonė dėl Sveriges riksbank reformos (CON/2020/13), Švedija, 2020 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Nuomonė dėl bankų ir finansų rinkos priežiūros sistemos reformos (CON/2019/21), Austrija, 2019 5 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Nuomonė dėl Central Bank of Malta vykdomos kreditų vertinimo balų teikimo agentūrų priežiūros ir mokėjimo sistemų priežiūrinės stebėsenos (CON/2019/2), Malta, 2019 1 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/55), 2018 12 7.Papildoma informacija
 5. Nuomonė dėl nacionalinės draudimo reikalavimų duomenų bazės steigimo (CON/2018/43), Airija, 2018 9 28.
 6. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai (CON/2018/19), OL C 255, 2018 7 20, p. 2.Papildoma informacija
 7. Nuomonė dėl papildomų makroprudencinių priemonių būsto paskoloms (CON/2018/9), Liuksemburgas, 2018 2 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų (CON/2018/1), OL C 77, 2018 3 1, p. 2.Papildoma informacija
 9. Nuomonė dėl padengtų obligacijų, kredito duomenų teikimo, makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių bei BPM bendrų procedūrų teisinio reglamentavimo (CON/2017/36), Slovakija, 2017 9 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Nuomonė dėl kredito duomenų teikimo (CON/2017/33), Austrija, 2017 8 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Nuomonė dėl naujos skolos priemonių kategorijos, naujos makroprudencinės priemonės, naujos atsiskaitymų institucijos įsteigimo ir įskaitymo netaikymo (CON/2017/23), Belgija, 2017 6 8.
 12. Nuomonė dėl kreditų registre saugomų duomenų apimties išplėtimo (CON/2017/13), Latvija, 2017 4 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Nuomonė dėl mokėjimo sistemų, mokėjimo schemų, vertybinių popierių depozitoriumų bei tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemų teikiamos informacijos ir duomenų (CON/2017/5), Lenkija, 2017 3 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų ir Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (CON/2016/44)  (CON/2016/44), 2016 9 12.Papildoma informacija
 15. Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2016/42), Slovėnija, 2016 8 31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Nuomonė dėl Integruoto duomenų modelio reglamento  (CON/2016/29), Austrija, 2016 5 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Nuomonė dėl perleidžiamiesiems skolos vertybiniams popieriams taikytinų taisyklių  (CON/2016/20), Prancūzija, 2016 3 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Nuomonė dėl mokėjimų balanso ir tarptautinių paslaugų teikimo atskaitomybės (CON/2015/58), Austrija, 2015 12 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Nuomonė dėl tam tikrų finansiniam stabilumui svarbių duomenų teikimo  (CON/2015/30), Austrija, 2015 9 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Nuomonė dėl duomenų teikimo Oesterreichische Nationalbank pagal integruotą duomenų modelį  (CON/2015/27), Austrija, 2015 8 10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Nuomonė dėl įstatymo dėl Graikijos statistikos sistemos ir Graikijos statistikos tarnybos dalinių pakeitimų (CON/2015/24), Graikija, 2015 7 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Nuomonė dėl centrinio kredito registro (CON/2015/20), Malta, 2015 6 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį (CON/2015/18), OL C 209, 2015 6 25, p. 3.
 24. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 (CON/2015/10), OL C 175, 2015 5 29, p. 2.Papildoma informacija
 25. Nuomonė dėl oficialiosios statistikos organizavimo naujo teisinio reglamentavimo Lietuvoje (CON/2015/5), Lietuva, 2015 2 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 26. Nuomonė dėl dokumentų paskelbimo ir pensijų rezervo panaudojimo (CON/2014/91), Austrija, 2014 12 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos, kuriuo Komisijai suteikiami deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai priimti tam tikras priemones (CON/2014/84), OL C 31, 2015 1 30, p. 3.
 28. Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų mokėjimų statistikos srityje (CON/2014/47), Lenkija, 2014 6 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Nuomonė dėl sisteminės rizikos komiteto (CON/2014/46), Liuksemburgas, 2014 6 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Nuomonė dėl bankų grupių kredito ir šalies rizikos vertinimo (CON/2014/23), Austrija, 2014 3 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique makroprudencinių įgaliojimų ir priemonių (CON/2014/16), Belgija, 2014 2 13.
 32. Nuomonė dėl duomenų, reikalingų nustatant pinigų politiką, perdavimo (CON/2014/11), Lenkija, 2014 2 7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank priežiūros uždaviniams vykdyti reikalingų duomenų atskaitomybės įsipareigojimų (CON/2013/88), Vengrija, 2013 12 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės pasiūlymo (CON/2013/72), OL C 14, 2013 10 16, p. 5.Papildoma informacija
 35. Nuomonė dėl naujų Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique statistikos uždavinių (CON/2013/68), Belgija, 2013 8 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 36. Nuomonė dėl mokėjimų balanso atskaitomybės (CON/2013/22), Austrija, 2013 3 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (CON/2012/84), OL C 374, 2012 12 4, p. 2.Papildoma informacija
 38. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl suderintų vartotojų kainų indeksų pagal pastovius mokesčių tarifus nustatymo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2214/96 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų: SVKI subindeksų perdavimas ir platinimas, ir dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl savininkų užimtų būstų kainų indeksų nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo taisyklės, pasiūlymo (CON/2012/77), OL C 73, 2013 3 13, p. 5.
 39. Nuomonė dėl atskaitomybės reikalavimų tarptautiniams paslaugų sandoriams  (CON/2012/67), Austrija, 2012 8 24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Nuomonė dėl užsienio prekybos atskaitomybės reikalavimų  (CON/2012/66), Vokietija, 2012 8 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Nuomonė dėl statistikos ir Banca Naţională a României valdomų tarpbankinių pinigų ir vyriausybės vertybinių popierių rinkų bei užsienio valiutos kurso ir privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2011/73), Rumunija, 2011 9 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Nuomonė dėl tarptautinių sandorių (CON/2011/54), Ispanija, 2011 6 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje  (CON/2011/44), OL C 203, 2011 7 9, p. 3.Papildoma informacija
 44. Nuomonė dėl įvairių Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2011/43), Malta, 2011 5 18.
 45. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 nuostatų dėl SVKI svorių kokybei taikomų būtinųjų reikalavimų įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2454/97 (CON/2010/67), OL C 252, 2010 9 18, p. 1.
 46. Nuomonė dėl oficialios statistikos teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2010/66), Rumunija, 2010 8 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Nuomonė dėl rizikos ribojimo priežiūros uždavinių perdavimo Austrijos finansų rinkos priežiūros institucijai (CON/2010/57), Austrija, 2010 7 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Nuomonė dėl Sveriges Riksbank teisės rinkti informaciją iš Švedijos vertybinių popierių emitentų (CON/2010/49), Švedija, 2010 6 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Dėl statistikos, tarptautinių grynųjų pinigų judėjimų ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) įgaliojimų (CON/2010/43), Bulgarija, 2010 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą  (CON/2010/28), OL C 103, 2010 4 22, p. 1.Papildoma informacija
 51. Nuomonė dėl Danmarks Nationalbank įstatymo dalinio pakeitimo, susijusio su įgaliojimu rinkti informaciją statistikai rengti (CON/2010/24), Danija, 2010 3 19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Nuomonė dėl Graikijos statistikos sistemos ir nepriklausomos statistikos institucijos įsteigimo (CON/2010/17), Graikija, 2010 2 23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Nuomonė dėl nacionalinės statistikos rengimo naujojo teisinio reglamentavimo (CON/2010/2), Estija, 2010 1 6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Nuomonė dėl pranešimo apie užsienio prekybą reikalavimų  (CON/2009/97), Vokietija, 2009 11 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Nuomonė dėl oficialiosios statistikos organizavimo ir veikimo Rumunijoje (CON/2009/42), Rumunija, 2009 5 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Nuomonė dėl sezoninių prekių vertinimo standarų, taikant suderintus vartotojų kainų indeksus (SVKI)  (CON/2009/14), OL C 58, 2009 3 12, p. 1.Papildoma informacija
 57. Nuomonė dėl Banque centrale du Luxembourg vaidmens rengiant kai kurią statistiką (CON/2009/7), Liuksemburgas, 2009 1 27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Nuomonė dėl naujo reglamento dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje (CON/2009/1), OL C 21, 2009 1 28, p. 1.Papildoma informacija
 59. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank statuto suderinimo su Bendrijos teise (CON/2008/83), Vengrija, 2008 12 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Nuomonė dėl Narodowy Bank Polski renkamos statistinės informacijos teisinio pagrindo išplėtimo (CON/2008/53), Lenkija, 2008 10 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Nuomonė dėl Statistikos įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2008/29), Bulgarija, 2008 7 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Nuomonė dėl reglamento įgyvendinimo dėl Bendrijos laisvų darbo vietų atsižvelgiant į duomenų koregavimo pagal sezoną tvarką, kokybės ataskaitas, duomenų rinkimą, perdavimo reikalavimus ir ekonominio pagrįstumo tyrimus (CON/2008/22), OL C 134, 2008 5 31, p. 10.
 63. Nuomonė dėl įstatymo projekto dėl Česká národní banka (CON/2008/21), Čekija, 2008 5 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Nuomonė dėl reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymo kai kurioms statistikos priemonėms (CON/2008/19), OL C 117, 2008 5 14, p. 1.Papildoma informacija
 65. Nuomonė dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (CON/2008/12), OL C 70, 2008 3 15, p. 1.Papildoma informacija
 66. Nuomonė dėl nacionalinės statistikos sistemos principų, taisyklių ir struktūros ir Banco de Portugal vaidmens  (CON/2008/6), Portugalija, 2008 2 1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Nuomonė dėl mokėjimų ir tiesioginių investicijų vidaus ir užsienio ekonominėse teritorijose atskaitomybės nuostatų, susijusių su Bendros mokėjimų eurais erdvės sukūrimu (CON/2007/41), Vokietija, 2007 12 12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Nuomonė dėl teisinės sistemos, kuria reglamentuojami Europos statistikos rengimas ir Europos statistikos sistemos (ESS) vaidmuo, patikslinimo (CON/2007/35), OL C 291, 2007 12 5, p. 1.Papildoma informacija
 69. Nuomonė dėl finansinės priežiūros reformos (CON/2007/33), Austrija, 2007 11 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Nuomonė dėl su suderintu vartotojų kainų indeksu (SVKI) susijusių atrinkties, pakeitimo ir kokybės koregavimo  (CON/2007/30), OL C 248, 2007 10 23, p. 1.
 71. Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės dėl turto ir įsipareigojimų, apskaitytų nebankinių finansų įstaigų balanse  (CON/2007/24), Rumunija, 2007 8 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Nuomonė dėl Reglamento dėl statistinių duomenų apie Bendrijos laisvas darbo vietas (CON/2007/9), OL C 86, 2007 4 20, p. 1.Papildoma informacija
 73. Nuomonė dėl mokėjimų balanso statistikos tiesioginės atskaitomybės sistemos įdiegimo (CON/2007/2), Vengrija, 2007 1 25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Nuomonė dėl Central Bank of Malta statuto dalinių pakeitimų rengiantis euro įvedimui (CON/2006/58), Malta, 2006 12 15.
 75. Nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų (CON/2006/56), Liuksemburgas, 2006 12 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Nuomonė dėl Banque de France statuto pakeitimų (CON/2006/32), Prancūzija, 2006 6 22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Nuomonė dėl tiesioginės atskaitomybės sistemos mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikai nustatymo (CON/2006/25), Belgija, 2006 5 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Nuomonė dėl svarbaus Bendrijos statistinių ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE) peržiūrėjimo (CON/2006/18), OL C 79, 2006 4 1, p. 31.Papildoma informacija
 79. Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) laikinos kainų rinkimo aprėpties (CON/2006/13), OL C 55, 2006 3 7, p. 63.Papildoma informacija
 80. Nuomonė dėl ESS-95 nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo programos peržiūrėjimo (CON/2006/12), OL C 55, 2006 3 7, p. 61.Papildoma informacija
 81. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank statistinės atskaitomybės reikalavimų dėl naujų duomenų rūšių (CON/2005/52), Vengrija, 2005 12 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų bankams ir užsienio bankų filialams (CON/2005/49), Čekija, 2005 11 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Nuomonė dėl keitimosi individualiais statistiniais duomenimis tarp Česká národní banka ir Český statistický úřad (Statistikos tarnybos) statistiniais tikslais (CON/2005/46), Čekija, 2005 11 16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų tam tikroms finansų įstaigoms, įskaitant draudimo bendroves ir pensijų fondus (CON/2005/45), Čekija, 2005 11 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Nuomonė dėl atskaitomybės įsipareigojimų už tarptautinius mokėjimus dalinių pakeitimų (CON/2005/37), Vokietija, 2005 10 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso bendrojo indekso bazinio laikotarpio (CON/2005/33), OL C 254, 2005 10 14, p. 4.Papildoma informacija
 87. Nuomonė dėl Lietuvos banko mokėjimo priemonių statistinės atskaitomybės reikalavimų  (CON/2005/32), Lietuva, 2005 9 15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Papildoma informacija
 88. Nuomonė dėl tiesioginės atskaitomybės sistemos mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikai nustatymo (CON/2005/31), Belgija, 2005 8 29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Nuomonė dėl bendradarbiavimo tarp De Nederlandsche Bank ir Centraal Bureau voor de Statistiek dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų (CON/2005/27), Nyderlandai, 2005 8 9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Nuomonė dėl tarptautinių paslaugų atskaitomybės mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikai (CON/2005/23), Austrija, 2005 7 11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Nuomonė dėl Bendrijos statistikos apie užsienyje esančių susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (CON/2005/16), OL C 144, 2005 6 14, p. 14.Papildoma informacija
 92. Nuomonė dėl pinigų finansinių institucijų mėnesio balansų atskaitomybės (CON/2005/13), Kipras, 2005 5 30.
 93. Nuomonė dėl statistinių duomenų kokybės, taikant perviršinio deficito procedūrą (CON/2005/11), OL C 116, 2005 5 18, p. 11.Papildoma informacija
 94. Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank statistinės atskaitomybės reikalavimų dėl operacijų kodų mokėjimams (CON/2005/10), Vengrija, 2005 4 28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Nuomonė dėl Maltos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų kredito institucijoms (CON/2005/5), Malta, 2005 2 28.
 96. Nuomonė dėl statistinių tyrimų programos 2005 metams (CON/2004/36), Čekija, 2004 11 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Nuomonė dėl statistinės atskaitomybės reikalavimų centrinio banko informacinei sistemai (CON/2004/33), Vengrija, 2004 11 2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Nuomonė dėl mokėjimų balanso, išskyrus paslaugas ir pervedimus, pateikimo (CON/2004/26), Austrija, 2004 7 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Nuomonė dėl statistikos apie paslaugų importą ir eksportą rinkimo (CON/2004/24), Austrija, 2004 7 8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Nuomonė dėl nutarimo, iš dalies pakeičiančio Užsienio prekybos ir mokėjimų nutarimą (CON/2004/23), Vokietija, 2004 6 18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Nuomonė dėl trumpojo laikotarpio statistikos (CON/2004/19), OL C 158, 2004 6 15, p. 3.
 102. Nuomonė dėl apyvarčių skolos vertybinių popierių (CON/2004/15), Prancūzija, 2004 4 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Nuomonė dėl ketvirčio valdžios sektoriaus skolos duomenų rengimo ir perdavimo (CON/2004/14), OL C 134, 2004 5 12, p. 14.
 104. Nuomonė dėl ketvirtinių institucinio sektoriaus nefinansinių sąskaitų rengimo (CON/2004/4), OL C 42, 2004 2 18, p. 23.
 105. Nuomonė dėl pinigų finansinių institucijų pinigų ir bankų statistikos atskaitomybės (CON/2004/2), Švedija, 2004 1 26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Nuomonė dėl Bendrijos statistinės informacijos dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų (CON/2003/26), OL C 296, 2003 12 6, p. 5.
 107. Nuomonė dėl ketvirtinės finansinės atskaitomybės valdžios sektoriui (CON/2003/12), OL C 165, 2003 7 16, p. 6.
 108. Nuomonė dėl 2003 m. Akto dėl užsienio valiutos ir Akto dėl tarptautinių pervedimų dalinio pakeitimo (CON/2003/8), Austrija, 2003 6 5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Nuomonė dėl statistinių duomenų, naudojamų tikslinant ECB kapitalo pasirašymo raktą (CON/2003/5), OL C 102, 2003 4 29, p. 11.
 110. Nuomonė dėl mokėjimo balanso duomenų pateikimo taisyklių dalinio pakeitimo (CON/2003/1), Nyderlandai, 2003 1 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Nuomonė dėl naujos apžvalga pagrįstos mokėjimų balanso statistikos rinkimo sistemos įdiegimo (CON/2002/29), Švedija, 2002 12 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių sąskaitų pagrindinių suvestinių rodiklių perdavimo uždelsimo, leidžiančių nukrypti nuostatų šioje srityje, ir užimtumo pagal dirbtas valandas duomenų perdavimo (CON/2002/25), OL C 253, 2002 10 22, p. 14.
 113. Nuomonė dėl pakeitimų ryšium su mokėjimų balanso statistikos rinkimu ir pinigų politikos operacijose naudojamų vertybinių popierių likvidumo kriterijumi ir pasiūlytomis išorinėmis kai kuriomis šio proceso dalimis (CON/2002/21), Švedija, 2002 8 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Nuomonė dėl Dekreto dėl finansinių ryšių su užsienio valstybėmis, įtakojančių mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistiką, dalinių pakeitimų (CON/2002/9), Prancūzija, 2002 3 13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Nuomonė dėl mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos sudarymo (CON/2002/3), Belgija, 2002 1 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Nuomonė dėl Užsienio prekybos ir mokėjimų nutarimo dėl pinigų, finansinės, bankininkystės, mokėjimo sistemų ir mokėjimų balanso statistikos rinkimo, kaupimo ir platinimo dalinio pakeitimo (CON/2002/2), Vokietija, 2002 1 4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Nuomonė dėl Dekretinio įstatymo, pakeičiančio užsienio valiutos teisinę sistemą (CON/2001/39), Portugalija, 2001 12 14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinių mokėjimų eurais (CON/2001/34), OL C 308, 2001 11 1, p. 17.
 119. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl darbo kaštų indekso (CON/2001/33), OL C 295, 2001 10 20, p. 5.
 120. Nuomonė dėl Įstatymo dėl mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso sudarymo ir iš dalies keičiančio 1944 m. spalio 6 d. Dekretinį įstatymą dėl užsienio valiutos kontrolės ir įvairias teisines nuostatas (CON/2001/23), Belgija, 2001 8 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Nuomonė dėl teisės aktų, nustatančių išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl suderinto vartotojų kainų indekso minimalių peržiūrų standartų ir sandorio vertėms proporcingų mokesčių už paslaugas režimo suderintame vartotojų kainų indekse (SVKI) minimalių standartų (CON/2001/18), OL C 244, 2001 9 1, p. 5.
 122. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ketvirtinės nefinansinės atskaitomybės valdžios sektoriui (CON/2001/4), OL C 131, 2001 5 3, p. 6.
 123. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos (CON/2001/3), OL C 131, 2001 5 3, p. 5.
 124. Nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl atsiskaitymų pagal apsikeitimo sandorius ir pagal susitarimus dėl išankstinio palūkanų normos sandorio perklasifikavimo (CON/2000/10), OL C 103, 2001 4 3, p. 8.
 125. Nuomonė dėl mokėjimų balanso statistikos rinkimo Vokietijoje (CON/2000/28), Vokietija, 2000 11 21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Nuomonė dėl teisės aktų dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) (CON/2000/27), OL C 362, 2000 12 16, p. 12.
 127. Nuomonė dėl teisinio pagrindo Danmarks Nationalbank finansinės statistikos rinkimui ir sudarymui įtraukimo į Danmarks Statistik įstatymą (CON/2000/3), Danija, 2000 2 7.
 128. Nuomonė dėl mokėjimų balanso statistikos (CON/1999/22), Liuksemburgas, 1999 12 20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Nuomonė dėl išsamių Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisyklių ryšium su produktų sveikatos, švietimo ir socialinės apsaugos sektoriuose režimo suderintame vartotojų kainų indekse (SVKI) minimaliais standartais (CON/1999/11), OL C 324, 1999 11 12, p. 11.
 130. Nuomonė dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2214/96 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų (SVKI) subindeksų (CON/1999/8), OL C 285, 1999 10 7, p. 14.
 131. Nuomonė dėl išsamių Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisyklių ryšium su draudimo režimo suderintame vartotojų kainų indekse (SVKI) minimaliais standartais (CON/1999/6), OL C 252, 1999 9 3, p. 4.
 132. Nuomonė dėl užsienio mokėjimų registravimo ir mokėjimų balanso įvedimo (CON/1998/45), Liuksemburgas, 1998 11 5.
 133. Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) (CON/1998/34), OL C 285, 1999 10 7, p. 7.
 134. Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) (CON/1998/33), OL C 14, 2000 1 19, p. 9.
 135. Nuomonė dėl Banque de France Pinigų politikos tarybos sprendimo dėl statistinės informacijos rinkimo iš KIPVPS (CON/1998/30), Prancūzija, 1998 7 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Nuomonė dėl Belgijos-Liuksemburgo Ekonominės sąjungos užsienio mokėjimų ir dėl Belgijos Karalystės einamosios sąskaitos (CON/1998/28), Belgija, 1998 7 17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Kai 1998 m. birželio 1 d. buvo įsteigtas ECB, jis perėmė EPI patariamąsias funkcijas.
 138. Nuomonė dėl statistinių duomenų, kurie turi būti naudojami nustatant ECB kapitalo pasirašymo raktą (CON/1998/15), OL C 190, 1998 6 18, p. 7.
 139. Nuomonė dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemoje netiesiogiai apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos paskirstymo (CON/1997/23), 1997 10 16.
 140. Nuomonė dėl minimalių SVKI svorių kokybės standartų (CON/1997/22), 1997 10 16.
 141. Nuomonė dėl trumpojo laikotarpio statistikos (CON/1997/19), 1997 9 11.
 142. Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) (CON/1997/1), 1997 2 7.
 143. Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) (CON/1996/11), 1996 8 29.
 144. Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) (CON/1996/6), 1996 7 17.
 145. Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) (CON/1996/1), 1996 2 15.
 146. Nuomonė dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos (CON/1995/7), 1995 6 21.
 147. Nuomonė dėl mokėjimų balanso statistikos (CON/1995/6), Belgija, 1995 8 14.
 148. Nuomonė dėl suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) (CON/1995/1), 1995 3 31.
 149. Nuomonė dėl Bendrijos veiksmų statistikos srityje (CON/1994/10), 1995 2 15.
 150. Nuomonė dėl Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto (CON/1994/9), 1995 1 16.