Az EKB kapcsolódó véleményei

 1. Vélemény a banki és pénzügyi piaci felügyeleti rendszer reformjáról (CON/2019/21), Ausztria, 2019.5.31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Vélemény a hitelinformációs ügynökségek Bank Ċentrali ta’ Malta általi felügyeletéről és a pénzforgalmi szolgáltatások általa való felvigyázásáról (CON/2019/2), Málta, 2019.1.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Vélemény az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet és kapcsolódó jogi aktusok módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti módosított javaslatról (CON/2018/55), 2018.12.7.Kiegészítő információ
 4. Vélemény a biztosítási követelések nemzeti adatbázisának létrehozásáról (CON/2018/43), Írország, 2018.9.28.
 5. Vélemény az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet és kapcsolódó jogi aktusok módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2018/19), HL C 255., 2018.7.20., 2. o.Kiegészítő információ
 6. Vélemény a lakóingatlan-jelzáloghoz kapcsolódó kiegészítő makroprudenciális eszközökről (CON/2018/9), Luxemburg, 2018.2.19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Vélemény az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2018/1), HL C 77., 2018.3.1., 2. o.Kiegészítő információ
 8. Vélemény a fedezett kötvényekre, a hitelezési adatok jelentésére, a makroprudenciális eszközökre és az egységes felügyeleti mechanizmus közös eljárásaira vonatkozó jogi keretről (CON/2017/36), Szlovákia, 2017.9.11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. A hiteladatok bejelentéséről szóló vélemény (CON/2017/33), Ausztria, 2017.8.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok új kategóriájáról, egy új makroprudenciális eszközről, az elszámoló intézmények új kategóriájának létrehozásáról és a beszámítási jogok kizárásáról szóló vélemény (CON/2017/23), Belgium, 2017.6.8.
 11. A hitelnyilvántartásban szereplő adatok körének bővítéséről szóló vélemény (CON/2017/13), Lettország, 2017.4.12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. A fizetési rendszerek, az értéktárak, valamint a klíring- és elszámolási rendszerek általi információ- és adatszolgáltatásról szóló vélemény (CON/2017/5), Lengyelország, 2017.3.1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2016/44), 2016.9.12.Kiegészítő információ
 14. A központi hitelnyilvántartásról szóló vélemény (CON/2016/42), Szlovénia, 2016.8.31.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Az integrált adatmodellre vonatkozó rendeletről szóló vélemény (CON/2016/29), Ausztria, 2016.5.19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. A hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírokra vonatkozó szabályozásról szóló vélemény (CON/2016/20), Franciaország, 2016.3.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. A fizetési mérleggel és a határon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló vélemény (CON/2015/58), Ausztria, 2015.12.23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. A pénzügyi stabilitás szempontjából releváns bizonyos adatokra vonatkozó adatszolgáltatásról szóló vélemény (CON/2015/30), Ausztria, 2015.9.2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Az Oesterreichische Nationalbank részére történő adatszolgáltatás érdekében alkalmazott integrált adatmodell használatáról szóló vélemény.  (CON/2015/27), Ausztria, 2015.8.10.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. A görög statisztikai rendszerről és a Görög Statisztikai Hatóságról szóló törvény módosítására vonatkozó vélemény (CON/2015/24), Görögország, 2015.7.15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. A központi hiteljegyzékről szóló vélemény (CON/2015/20), Málta, 2015.6.19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. A harmonizált fogyasztói árindexek közös bázisidőszaka tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1708/2005/EK rendelet módosításáról szóló bizottsági rendelet iránti javaslatról szóló vélemény (CON/2015/18), HL C 209., 2015.6.25., 3. o.
 23. A harmonizált fogyasztói árindexekről és a 2494/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló vélemény (CON/2015/10), HL C 175., 2015.5.29., 2. o.Kiegészítő információ
 24. A litvániai hivatalos szatisztikák előállítására vonatkozó új jogi keretrendszerről szóló vélemény (CON/2015/5), Litvánia, 2015.2.6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. A dokumentumok közzétételéről és a nyugdíjtartalékok felhasználásáról szóló vélemény (CON/2014/91), Ausztria, 2014.12.22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. A fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendeletnek bizonyos intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló vélemény (CON/2014/84), HL C 31., 2015.1.30., 3. o.
 27. A fizetési statisztikák terén alkalmazandó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről szóló vélemény (CON/2014/47), Lengyelország, 2014.6.27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. A rendszerkockázati testületről szóló vélemény (CON/2014/46), Luxemburg, 2014.6.26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. A bankcsoportok hitel- és országkockázati értékeléséről szóló vélemény (CON/2014/23), Ausztria, 2014.3.27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Az NBB makroprudenciális feladatairól és eszközeiről szóló vélemény (CON/2014/16), Belgium, 2014.2.13.
 31. A monetáris politika kialakításához szükséges adatok továbbításáról szóló vélemény (CON/2014/11), Lengyelország, 2014.2.7.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Vélemény a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatait támogató adatszolgáltatási kötelezettségekről (CON/2013/88), Magyarország, 2013.12.9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 33. A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz kapcsolódó statisztikai adatok szolgáltatásáról és minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránt javaslatról szóló vélemény (CON/2013/72), HL C 14., 2013.10.16., 5. o.Kiegészítő információ
 34. Vélemény a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique új statisztikai feladatáról (CON/2013/68), Belgium, 2013.8.29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 35. Vélemény a fizetési mérlegre vonatkozó adatszolgáltatásról (CON/2013/22), Ausztria, 2013.3.25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Vélemény az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (CON/2012/84), HL C 374., 2012.12.4., 2. o.Kiegészítő információ
 37. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexekről: a HICP részindexeinek továbbításáról és terjesztéséről szóló 2214/96/EK rendelet változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindexek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendeletre irányuló javaslatról és a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló bizottsági rendeletre irányuló javaslatról (CON/2012/77), HL C 73., 2013.3.13., 5. o.
 38. Vélemény a határon átnyúló szolgáltatási ügyletekre vonatkozó adatszolgáltatási követelményekről (CON/2012/67), Ausztria, 2012.8.24.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Vélemény a külkereskedelmi adatszolgáltatási követelményekről (CON/2012/66), Németország, 2012.8.16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Vélemény a Banca Naţională a României által irányított bankközi pénz- és kormányzati értékpapír-piacokról szóló statisztikákról, illetve a deviza és a kötelező tartalékok rendszeréről  (CON/2011/73), Románia, 2011.9.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Vélemény a határokon átnyúló ügyletekről (CON/2011/54), Spanyolország, 2011.6.28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Véleménye az Európai Unióban a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról  (CON/2011/44), HL C 203., 2011.7.9., 3. o.Kiegészítő információ
 43. Vélemény a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta-ról szóló törvény különféle módosításairól (CON/2011/43), Málta, 2011.5.18.
 44. Vélemény (2010. augusztus 9.) a HICP-súlyozás minőségére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 2454/97/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági rendelet iránti javaslatról (CON/2010/67), HL C 252., 2010.9.18., 1. o.
 45. Vélemény a hivatalos statisztikákra vonatkozó jogszabályok módosításairól (CON/2010/66), Románia, 2010.8.9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Vélemény az Osztrák Pénzpiaci Hatóság prudenciális felügyeleti feladatainak átadásáról  (CON/2010/57), Ausztria, 2010.7.16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Vélemény a Sveriges Riksbank értékpapírok svéd kibocsátóival kapcsolatos információk gyűjtéséhez való jogáról  (CON/2010/49), Svédország, 2010.6.17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Vélemény a statisztikákról, a határon átnyúló készpénzmozgásokról és a Българска народна банка (Bulgarian National Bank) hatásköréről (CON/2010/43), Bulgária, 2010.5.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Vélemény a 479/2009/EK rendeletnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2010/28), HL C 103., 2010.4.22., 1. o.Kiegészítő információ
 50. Vélemény a Danmarks Nationalbankról szóló törvény módosításáról a statisztikák összeállításához szükséges információk gyűjtésére vonatkozó jogkör tekintetében (CON/2010/24), Dánia, 2010.3.19.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. A Hellén Statisztikai Rendszer és egy független statisztikai hatóság létrehozásáról  (CON/2010/17), Görögország, 2010.2.23.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Vélemény a nemzeti statisztikák előállításának új jogszabályi keretrendszeréről (CON/2010/2), Észtország, 2010.1.6.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Vélemény a külkereskedelmi adatszolgáltatási követelményekről (CON/2009/97), Németország, 2009.11.27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Vélemény a romániai hivatalos statisztikák szervezetéről és működéséről (CON/2009/42), Románia, 2009.5.4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Vélemény a szezonális termékeknek a harmonizált fogyasztói árindexekben (HICP) történő kezelésére vonatkozó előírásokról (CON/2009/14), HL C 58., 2009.3.12., 1. o.Kiegészítő információ
 56. Vélemény a Banque centrale du Luxembourg egyes statisztikák összeállításában betöltött szerepére vonatkozó jogi keretrendszerről (CON/2009/7), Luxemburg, 2009.1.27.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Vélemény a Közösségen belüli, határokon átnyúló fizetésekről szóló rendeletről (CON/2009/1), HL C 21., 2009.1.28., 1. o.Kiegészítő információ
 58. Vélemény a Magyar Nemzeti Bank statútumának a közösségi joggal való összehangolásáról  (CON/2008/83), Magyarország, 2008.12.2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 59. Vélemény a Narodowy Bank Polski statisztikai információgyűjtésének jogi feltételrendszeréről (CON/2008/53), Lengyelország, 2008.10.17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Vélemény a statisztikáról szóló törvény módosításairól (CON/2008/29), Bulgária, 2008.7.9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Vélemény a közösségbeli üres álláshelyekre vonatkozó statisztikai adatokról szóló rendelet végrehajtásáról a szezonális kiigazítási eljárásokkal, a minőségi jelentésekkel, az adatgyűjtéssel, a továbbítási specifikációkkal és a megvalósíthatósági tanulmányokkal kapcsolatban  (CON/2008/22), HL C 134., 2008.5.31., 10. o.
 62. Vélemény a Česká národní banka-ról szóló törvénytervezetről (CON/2008/21), Csehország, 2008.5.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Vélemény az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás egyes jogi aktusok tekintetében történő bevezetéséről (CON/2008/19), HL C 117., 2008.5.14., 1. o.Kiegészítő információ
 64. Vélemény a nem tagországokkal folytatott külkereskedelemre vonatkozó közösségi statisztikákról (CON/2008/12), HL C 70., 2008.3.15., 1. o.Kiegészítő információ
 65. Vélemény a Nemzeti Statisztikai Rendszer alapelveiről, szabályairól és szerkezetéről, valamint a Banco de Portugal szerepéről  (CON/2008/6), Portugália, 2008.2.1.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Vélemény a hazai és külföldi fizetések és közvetlen befektetésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási rendelkezésekről az egységes eurofizetési térség megteremtése tekintetében (CON/2007/41), Németország, 2007.12.12.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Az EKB véleménye (2007. november 14.) az Európai Unió Tanácsának kérésére az európai statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2007/35), HL C 291., 2007.12.5., 1. o.Kiegészítő információ
 68. Vélemény a pénzügyi felülvizsgálat reformjáról (CON/2007/33), Ausztria, 2007.11.5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexekkel (HCIP)kapcsolatos mintavételi, helyettesítési és minőségi kiigazítási eljárásokról (CON/2007/30), HL C 248., 2007.10.23., 1. o.
 70. Vélemény a nem bank pénzügyi intézmények mérlegében nyilvántartott eszközök és források statisztikai jelentéséről (CON/2007/24), Románia, 2007.8.8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Vélemény a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó statisztikákról szóló rendeletről (CON/2007/9), HL C 86., 2007.4.20., 1. o.Kiegészítő információ
 72. Vélemény a fizetésimérleg-statisztikák tekintetében közvetlen adatszolgáltatási rendszer létrehozásáról (CON/2007/2), Magyarország, 2007.1.25.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 73. A Central Bank of Malta statútumának módosítása az euro bevezetésére való felkészülés tekintetében  (CON/2006/58), Málta, 2006.12.15.
 74. Vélemény a pénzügyi eszközök piacairól (CON/2006/56), Luxemburg, 2006.12.11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Vélemény a Banque de France statutumának módosításairól  (CON/2006/32), Franciaország, 2006.6.22.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Vélemény a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái közvetlen jelentési rendszerének bevezetéséről (CON/2006/25), Belgium, 2006.5.29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Vélemény a Közösségben a gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozásának (NACE) főbb módosításáról (CON/2006/18), HL C 79., 2006.4.1., 31. o.Kiegészítő információ
 78. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexhez (HICP) végzett árgyűjtés időbeli lefedettségéről (CON/2006/13), HL C 55., 2006.3.7., 63. o.Kiegészítő információ
 79. Vélemény a nemzeti számlákkal kapcsolatos ESA 95 adatszolgáltatási program módosításáról (CON/2006/12), HL C 55., 2006.3.7., 61. o.Kiegészítő információ
 80. Vélemény a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló rendelettervezetről (CON/2005/52), Magyarország, 2005.12.5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 81. Vélemény a bankok és a külföldi bankok fióktelepeinek statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeiről (CON/2005/49), Csehország, 2005.11.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Vélemény egyedi statisztikai információknak a Česká národní banka és a Český statistický úřad (Statisztikai Hivatal) közötti, statisztikai célú cseréjéről (CON/2005/46), Csehország, 2005.11.16.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Vélemény az egyes pénzügyi intézményekkel (beleértve a biztosítótársaságokat és a nyugdíjalapokat) kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (CON/2005/45), Csehország, 2005.11.4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Vélemény a határokon átnyúló fizetésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási követelmények módosításairól  (CON/2005/37), Németország, 2005.10.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexek (HICP) közös bázisidőszakáról (CON/2005/33), HL C 254., 2005.10.14., 4. o.Kiegészítő információ
 86. Vélemény a Lietuvos bankas fizetési eszközökkel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeiről (CON/2005/32), Litvánia, 2005.9.15.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Vélemény a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái tekintetében a közvetlen adatszolgáltatási rendszer bevezetéséről (CON/2005/31), Belgium, 2005.8.29.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Vélemény a De Nederlandsche Bank és a Centraal Bureau voor de Statistiek között az EKB statisztikai jelentési követelményeire vonatkozó együttműködésről (CON/2005/27), Hollandia, 2005.8.9.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Vélemény a határon átnyúló szolgáltatásoknak a fizetésimérleg- és a nemzetközi befektetési pozíció statisztika vonatkozásában történő jelentéséről (CON/2005/23), Ausztria, 2005.7.11. (CON/2005/23), Ausztria, 2005.7.11.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Vélemény a külföldi leányvállalatok felépítésére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról (CON/2005/16), HL C 144., 2005.6.14., 14. o.Kiegészítő információ
 91. Vélemény a monetáris pénzügyi intézmények havi mérlegeinek jelentéséről (CON/2005/13), Ciprus, 2005.5.30.
 92. Vélemény a túlzott hiány esetén követendő eljárással összefüggésben a statisztikai adatok minőségéről (CON/2005/11), HL C 116., 2005.5.18., 11. o.Kiegészítő információ
 93. Vélemény a jegybanki információs rendszerhez kapcsolódó jogcímezési kötelezettségről szóló rendelet tervezetéről (CON/2005/10), Magyarország, 2005.4.28.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Kiegészítő információ
 94. Vélemény a Central Bank of Malta hitelintézetekre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (CON/2005/5), Málta, 2005.2.28.
 95. Vélemény a 2005. évre vonatkozó statisztikai felmérési programról  (CON/2004/36), Csehország, 2004.11.5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Vélemény a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló rendelettervezetről (CON/2004/33), Magyarország, 2004.11.2.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Vélemény a fizetési mérleg (a szolgáltatások és a transzferek kivételével) jelentéséről (CON/2004/26), Ausztria, 2004.7.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Vélemény a szolgáltatások importjára és exportjára vonatkozó statisztikák gyűjtéséről (CON/2004/24), Ausztria, 2004.7.8.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Vélemény a külkereskedelmi rendelet módosításáról szóló rendeletről (CON/2004/23), Németország, 2004.6.18.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Vélemény a rövid távra szóló statisztikákról (CON/2004/19), HL C 158., 2004.6.15., 3. o.
 101. Vélemény a hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírokról szóló rendelettervezetről (CON/2004/15), Franciaország, 2004.4.20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Vélemény a negyedéves államadóssági adatok összeállításáról és továbbításáról (CON/2004/14), HL C 134., 2004.5.12., 14. o.
 103. Vélemény az intézményi szektor negyedéves nem pénzügyi számláinak összeállításáról  (CON/2004/4), HL C 42., 2004.2.18., 23. o.
 104. Vélemény a monetáris pénzügyi intézmények monetáris és bankstatisztikai jelentéséről (CON/2004/2), Svédország, 2004.1.26.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Vélemény a fizetési mérlegek, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelme és a külföldi közvetlen befektetések közösségi statisztikáiról (CON/2003/26), HL C 296., 2003.12.6., 5. o.
 106. Vélemény az államháztartás negyedéves pénzügyi jelentéseiről (CON/2003/12), HL C 165., 2003.7.16., 6. o.
 107. Vélemény a devizáról szóló törvényről (2003) és a határon átnyúló átutalásokról szóló törvény módosításáról (CON/2003/8), Ausztria, 2003.6.5.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Vélemény az EKB tőkejegyzési kulcsának kiigazításához alkalmazandó statisztikai adatokról (CON/2003/5), HL C 102., 2003.4.29., 11. o.
 109. Vélemény a fizetési mérleg adatainak jelentéséről szóló szabályok módosításáról (CON/2003/1), Hollandia, 2003.1.17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Vélemény a fizetésimérleg-statisztikák gyűjtésére szolgáló, új adatfelvételi rendszer bevezetéséről  (CON/2002/29), Svédország, 2002.12.4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Vélemény a nemzeti számlák fő aggregátumaira vonatkozó adattovábbítás késedelméről, az e területre vonatkozó eltérésekről, valamint a foglalkoztatási adatok ledolgozott órákban történő továbbításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről  (CON/2002/25), HL C 253., 2002.10.22., 14. o.
 112. Vélemény a fizetésimérleg-statisztikák és a monetáris politikai műveleteknél alkalmazott értékpapírok likviditás-követelményei összegyűjtésének módosításairól és ezen eljárás bizonyos részeinek tervezett kiszervezéséről  (CON/2002/21), Svédország, 2002.8.14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Vélemény a fizetésimérleg- és a nemzetközi befektetési pozíció statisztikákat érintő, külföldi országokkal fennálló pénzügyi kapcsolatokról szóló rendelet módosításairól (CON/2002/9), Franciaország, 2002.3.13.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Vélemény a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíció összeállításáról (CON/2002/3), Belgium, 2002.1.14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Vélemény a külkereskedelemről és a külföldi fizetésekről szóló rendeletnek a monetáris, pénzügyi, banki, fizetési rendszerek és fizetésimérleg-statisztikák tekintetében való módosításáról  (CON/2002/2), Németország, 2002.1.4.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Vélemény a devizagazdálkodás jogi kereteit módosító törvényről (CON/2001/39), Portugália, 2001.12.14.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Vélemény a határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (CON/2001/34), HL C 308., 2001.11.1., 17. o.
 118. Vélemény a munkaerőköltség-indexről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (CON/2001/33), HL C 295., 2001.10.20., 5. o.
 119. Vélemény a fizetési mérleg és a nemzetközi fizetési pozíció összeállításáról szóló, illetve a devizaellenőrzésekről szóló 1944. október 6-i törvény és számos jogszabályi rendelkezés módosításáról szóló törvényről (CON/2001/23), Belgium, 2001.8.30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindex felülvizsgálatának minimumszabályairól és a harmonizált fogyasztói árindexben az ügyleti értékkel arányos szolgáltatási díjak kezelésére vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására szolgáló részletes szabályok megállapításáról szóló rendeletekről  (CON/2001/18), HL C 244., 2001.9.1., 5. o.
 121. Vélemény az államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (CON/2001/4), HL C 131., 2001.5.3., 6. o.
 122. Vélemény a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 58/97/EK (Euratom) rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (CON/2001/3), HL C 131., 2001.5.3., 5. o.
 123. Vélemény a 2223/96/EK rendeletet a swap megállapodások és a határidős kamatláb megállapodások elszámolásainak újrabesorolása tekintében módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletről (CON/2000/10), HL C 103., 2001.4.3., 8. o.
 124. Vélemény a fizetésimérleg-statisztikák Németországban való gyűjtéséről (CON/2000/28), Németország, 2000.11.21.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexről (HICP) szóló rendeletekről  (CON/2000/27), HL C 362., 2000.12.16., 12. o.
 126. Vélemény a pénzügyi statisztikák a dán nemzeti bank által való gyűjtése és összeállítása jogalapjának a dán statisztikákról szóló törvénybe való átültetéséről (CON/2000/3), Dánia, 2000.2.7.
 127. Vélemény a fizetésimérleg-statisztikákról (CON/1999/22), Luxemburg, 1999.12.20.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Vélemény a 2494/95/EK tanácsi rendeletnek az egészségügyi, oktatási és szociális védelmi szektor termékeinek a harmonizált fogyasztó árindexben (HICP) való kezelésére vonatkozó minimumelőírások tekintetében történő végrehajtásának részletes szabályairól  (CON/1999/11), HL C 324., 1999.11.12., 11. o.
 129. Vélemény a 2214/96/EK bizottsági rendeletnek a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) részindexei tekintetében történő módosításáról (CON/1999/8), HL C 285., 1999.10.7., 14. o.
 130. Vélemény a 2494/95/EK tanácsi rendeletnek a biztosítás harmonizált fogyasztói árindexben (HICP) való kezelésére vonatkozó minimumelőírások tekintetében történő végrehajtása részletes szabályairól  (CON/1999/6), HL C 252., 1999.9.3., 4. o.
 131. Vélemény a külföldi fizetések nyilvántartásáról és a fizetési mérleg összeállításáról (CON/1998/45), Luxemburg, 1998.11.5.
 132. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexről (HICP) (CON/1998/34), HL C 285., 1999.10.7., 7. o.
 133. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexről (HICP) (CON/1998/33), HL C 14., 2000.1.19., 9. o.
 134. Vélemény a Banque de France Monetári Politikai Tanácsának a statisztikai információk ÁÉKBV-től való összegyűjtéséről szóló határozatáról  (CON/1998/30), Franciaország, 1998.7.17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. A Belgium-Luxembourg Gazdasági Unió külföldi fizetéseiről és a Belga Királyság folyó fizetési mérlegéről (CON/1998/28), Belgium, 1998.7.17.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Az EKB 1998. június 1-jén történt megalapításakor átvette az EMI tanácsadói feladatköreit.
 137. Vélemény az EKB tőkejegyzési kulcsának meghatározásához felhasználandó statisztikai adatokról (CON/1998/15), HL C 190., 1998.6.18., 7. o.
 138. Vélemény a Nemzeti és Regionális Számlák Európai Rendszerében közvetett módon mért pénzközvetítõi szolgáltatások díjának felosztásáról (CON/1997/23), 1997.10.16.
 139. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindex (HCIP) súlyok minőségének minimumszabályairól (CON/1997/22), 1997.10.16.
 140. Vélemény a rövid távú statisztikáról (CON/1997/19), 1997.9.11.
 141. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexről (HICP) (CON/1997/1), 1997.2.7.
 142. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexről (HICP) (CON/1996/11), 1996.8.29.
 143. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexről (HICP) (CON/1996/6), 1996.7.17.
 144. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexről (HICP) (CON/1996/1), 1996.2.15.
 145. Vélemény a Nemzeti és Regionális Számlák Európai Rendszeréről (CON/1995/7), 1995.6.21.
 146. Vélemény a fizetésimérleg-statisztikákról (CON/1995/6), Belgium, 1995.8.14.
 147. Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexről (HICP) (CON/1995/1), 1995.3.31.
 148. Vélemény a statisztika területén való közösségi fellépésről (CON/1994/10), 1995.2.15.
 149. Vélemény a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottságról (CON/1994/9), 1995.1.16.