Povezana mišljenja ESB-a

 1. Mišljenje o reformi nadzornog režima za bankarstvo i financijska tržišta (CON/2019/21), Austrija, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Mišljenje o nadzoru kreditnih ureda i platnih usluga koje obavlja središnja banka Central Bank of Malta (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe (eu) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/55), 7.12.2018.
 4. Mišljenje o uspostavljanju nacionalne baze podataka potraživanja iz osiguranja (CON/2018/43), Irska, 28.9.2018.
 5. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata (CON/2018/19), SL C 255, 20.7.2018., str. 2.
 6. Mišljenje o dodatnim makrobonitetnim alatima za kredite osigurane stambenim nekretninama (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage 10 pravnih akata u području poslovnih statistika (CON/2018/1), SL C 77, 1.3.2018., str. 2.
 8. Mišljenje o pravnom okviru za pokrivene obveznice, dostavu podataka o kreditima, makrobonitetne ovlasti i alate i zajedničke postupke povezane s SSM-om (CON/2017/36), Slovačka, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Mišljenje o izvješćivanju o podacima o kreditima (CON/2017/33), Austrija, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Mišljenje o novoj kategoriji dužničkih instrumenata, novom makrobonitetnom alatu, stvaranju nove kategorije institucija namire i isključenju prava prijeboja (CON/2017/23), Belgija, 8.6.2017.
 11. Mišljenje o povećanju opsega podataka koji se nalaze u kreditnom registru (CON/2017/13), Latvija, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Mišljenje o pružanju informacija i podataka od strane platnih sustava, platnih shema, depozitorija vrijednosnih papira te sustava poravnanja i namire (CON/2017/5), Poljska, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (CON/2016/44) (CON/2016/44), 12.9.2016.
 14. Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2016/42), Slovenija, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Mišljenje o uredbi o integriranom podatkovnom modelu  (CON/2016/29), Austrija, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Mišljenje o režimu primjenjivom na prenosive dužničke vrijednosne papire (CON/2016/20), Francuska, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Mišljenje o bilanci plaćanja i prekograničnom izvješćivnaju o uslugama (CON/2015/58), Austrija, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Mišljenje o izvješćivanju o određenim podacima važnim za financijsku stabilnost (CON/2015/30), Austrija, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Mišljenje o korištenju integriranog podatkovnog modela za dostvaljanje podataka središnjoj banci Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austrija, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Mišljenje o izmjenama Zakona o helenskom sustavu za statistiku i helenskom tijelu za statistiku  (CON/2015/24), Grčka, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Mišljenje o središnjem kreditnom registru (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Mišljenje o prijedlogu Uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1708/2005 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 vezano uz zajedničko referentno razdoblje indeksa za harmoniziran indeks potrošačkih cijena (CON/2015/18), SL C 209, 25.6.2015., str. 3.
 23. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 (CON/2015/10), SL C 175, 29.5.2015., str. 2.
 24. Mišljenje o novom pravnom okviru za izradu službene statistike u Litvi (CON/2015/5), Litva, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Mišljenje o objavljivanju dokumenata i upotrebi pričuvnih sredstava za mirovine (CON/2014/91), Austrija, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima u pogledu dodjele delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji za donošenje određenih mjera  (CON/2014/84), SL C 31, 30.1.2015., str. 3.
 27. Mišljenja o statističkim izvještajnim zahtjevima u području statistike platnog prometa (CON/2014/47), Poljska, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Mišljenje o Odboru za sistemske rizike  (CON/2014/46), Luksemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Mišljenje o mjerenju kreditnog rizika bankarskih grupacija i rizika bankarskih grupacija povezanog s državom  (CON/2014/23), Austrija, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Mišljenje ESB od 13. veljače 2014. o makrobonitetnom mandatu i instrumentima Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgija, 13.2.2014.
 31. Mišljenje o prijenosu podataka koji su potrebni za određivanje monetarne politike (CON/2014/11), Poljska, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Mišljenje o obvezama dostave podataka kojima se podupiru nadzorne zadaće središnje banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Mađarska, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Mišljenje o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju i kvaliteti statistike za postupak u slučaju makroekonomskih neravnoteža (CON/2013/72), SL C 14, 16.10.2013., str. 5.
 34. Mišljenje o novoj statističkoj zadaći središnje banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Belgija, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language