Relaterede ECB-udtalelser

 1. Udtalelse om en reform af tilsynsordningen for bank- og finansmarkedet (CON/2019/21), Østrig, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Udtalelse om Central Bank of Maltas tilsyn med kreditreferencebureauer og overvågning af betalingstjenester (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og relaterede retsakter  (CON/2018/55), 7.12.2018.Læs mere
 4. Udtalelse om etablering af en national database over forsikringskrav (CON/2018/43), Irland, 28.9.2018.
 5. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og relaterede retsakter (CON/2018/19), EUT C 255 af 20.7.2018, s. 2.Læs mere
 6. Udtalelse om yderligere makroprudentielle værktøjer til værdipapirer med pant i boligejendom (CON/2018/9), Luxembourg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik (CON/2018/1), EUT C 77 af 1.3.2018, s. 2.Læs mere
 8. Udtalelse om de retlige rammer for særligt dækkede obligationer, indberetning af kreditdata, makroprudentielle beføjelser og værktøjer og fælles SSM-procedurer (CON/2017/36), Slovakiet, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Udtalelse om indberetningen af kreditoplysninger (CON/2017/33), Østrig, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Udtalelse om en ny kategori af gældsinstrumenter, et nyt makroprudentielt værktøj, oprettelsen af en ny kategori af afviklingsinstitutter og udelukkelsen af modregningsret (CON/2017/23), Belgien, 8.6.2017.
 11. Udtalelse om en udvidelse af anvendelsesområdet for data i kreditregistret (CON/2017/13), Letland, 12.4.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Udtalelse om de oplysninger og data, som betalingssystemer, betalingsordninger, værdipapircentraler og clearing- og afviklingssystemer skal tilvejebringe (CON/2017/5), Polen, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Udtalelse om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (CON/2016/44), 12.9.2016.Læs mere
 14. Udtalelse om et centralt kreditregister (CON/2016/42), Slovenien, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Udtalelse om lovgivning om en integreret datamodel (CON/2016/29), Østrig, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Udtalelse om ordningen for omsættelige værdipapirer (CON/2016/20), Frankrig, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Udtalelse om betalingsbalancen og rapportering af grænseoverskridende levering af tjenesteydelser (CON/2015/58), Østrig, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Udtalelse om indberetningen af visse data af relevans for den finansielle stabilitet (CON/2015/30), Østrig, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Udtalelse om anvendelsen af en integreret datamodel for indberetningen af data til Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Østrig, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Udtalelse om ændring til lov om det græske statistiske system og Hellenic Statistical Authority (CON/2015/24), Grækenland, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Udtalelse om et centralt kreditregister (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Udtalelse om et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1708/2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks (CON/2015/18), EUT C 209 af 25.6.2015, s. 3.
 23. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede forbrugerprisindekser og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 (CON/2015/10), EUT C 175 af 29.5.2015, s. 2.Læs mere
 24. Udtalelse om en ny retlig ramme for produktionen af officielle statistikker i Litauen (CON/2015/5), Litauen, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Udtalelse om offentliggørelse af dokumenter og om anvendelse af pensionsreserver (CON/2014/91), Østrig, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår tillæggelse af delegerede af beføjelser og gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger  (CON/2014/84), EUT C 31 af 30.1.2015, s. 3.
 27. Udtalelse om statistiske rapporteringskrav inden for betalingsstatistik (CON/2014/47), Polen, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Udtalelse om en systemisk risikokomité (CON/2014/46), Luxembourg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Udtalelse om målingen af bankkoncerners kredit- og landerisiko (CON/2014/23), Østrig, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Udtalelse om Nationale Bank van Belgie / Banque Nationale de Belgiques makroprudentielle mandat og instrumenter (CON/2014/16), Belgien, 13.2.2014.
 31. Udtalelse om indberetning af data, som er nødvendige for fastlæggelsen af pengepolitik (CON/2014/11), Polen, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Udtalelse om de dataindberetningsforpligtelser, der støtter Magyar Nemzeti Banks tilsynsopgaver (CON/2013/88), Ungarn, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik på proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer og om statistikkernes kvalitet (CON/2013/72), EUT C 14 af 16.10.2013, s. 5.Læs mere
 34. Udtalelse om Nationale Bank van Belgiës/Banque Nationale de Belgiques nye statistisk opgave (CON/2013/68), Belgien, 29.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 35. Udtalelse om indberetning af betalingsbalancedata (CON/2013/22), Østrig, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker (CON/2012/84), EUT C 374 af 4.12.2012, s. 2.Læs mere
 37. Udtalelse om et forslag til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserede forbrugerprisindeks: indsendelse og formidling af delindeks under HCPI, for så vidt angår udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser og om et forslag til Kommissionens forordning om detaljerede regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserede forbrugerprisindeks for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks (CON/2012/77), EUT C 73 af 13.3.2013, s. 5.
 38. Udtalelse om rapporteringskrav for grænseoverskridende tjenestetransaktioner (CON/2012/67), Østrig, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Udtalelse om krav til indberetning af udenrigshandel (CON/2012/66), Tyskland, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Udtalelse om statistikker og interbankpenge- og statspapirmarkeder forvaltet af Banca Naţională a României og om valuta- og reservekravssystemet (CON/2011/73), Rumænien, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Udtalelse om grænseoverskridende transaktioner (CON/2011/54), Spanien, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union  (CON/2011/44), EUT C 203 af 9.7.2011, s. 3.Læs mere
 43. Udtalelse om forskellige ændringer af lov om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 44. Udtalelse om et forslag til Kommissionens forordning om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minimumsnormer for kvaliteten af HICP-vægtninger og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2454/97 (CON/2010/67), EUT C 252 af 18.9.2010, s. 1.
 45. Udtalelse om ændringer til lovgivningen om offentlige statistikker (CON/2010/66), Rumænien, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Udtalelse om overførsel af tilsynsopgaver til Finanzmarktaufsichtsbehörde (CON/2010/57), Østrig, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Udtalelse om Sveriges Riksbanks ret til at indsamle oplysninger fra svenske udstedere af værdipapirer (CON/2010/49), Sverige, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Udtalelse om statistik, grænseoverskridende kontantbetalinger og beføjelser for Българска народна банка (Bulgarian National Bank)  (CON/2010/43), Bulgarien, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår kvaliteten af de statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (CON/2010/28), EUT C 103 af 22.4.2010, s. 1.Læs mere
 50. Udtalelse om ændring af lov om Danmarks Nationalbank vedrørende hjemmel til indsamling af oplysninger til brug for udarbejdelse af statistik (CON/2010/24), Danmark, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Læs mere
 51. Udtalelse om oprettelsen af det græske statistiske system og en uafhængig statistisk myndighed (CON/2010/17), Grækenland, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Udtalelse om et nyt retsgrundlag for opgørelse af indenlandsk statistik (CON/2010/2), Estland, 6.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Udtalelse om indberetningskravene vedrørende udenrigshandel (CON/2009/97), Tyskland, 27.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Udtalelse om organisationen og funktionen af Rumæniens officielle statistik (CON/2009/42), Rumænien, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Udtalelse om normer til behandling af sæsonprodukter i de harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/2009/14), EUT C 58 af 12.3.2009, s. 1.Læs mere
 56. Udtalelse om Banque centrale du Luxembourg's rolle vedrørende opstilling af visse statistikker (CON/2009/7), Luxembourg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Udtalelse om en ny forordning om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet (CON/2009/1), EUT C 21 af 28.1.2009, s. 1.Læs mere
 58. Udtalelse om tilpasning af statutterne for Magyar Nemzeti Bank til fællesskabslovgivningen (CON/2008/83), Ungarn, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Udtalelse om udvidelse af retsgrundlaget for Narodowy Bank Polski’s indsamling af statistisk information (CON/2008/53), Polen, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Udtalelse om ændring af lov om statistik (CON/2008/29), Bulgarien, 9.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Udtalelse om gennemførelse af forordning om statistik over ledige stillinger i Fællesskabet for så vidt angår sæsonkorrigeringsmetoder, kvalitetsrapporter, indsamling af oplysninger, specifikationer vedrørende dataoverførsel og gennemførlighedsundersøgelser  (CON/2008/22), EUT C 134 af 31.5.2008, s. 10.
 62. Udtalelse om lov om Česká národní banka (CON/2008/21), Den Tjekkiske Republik, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Udtalelse om indførelse af forskriftsproceduren med kontrol ved visse statistiske retsakter  (CON/2008/19), EUT C 117 af 14.5.2008, s. 1.Læs mere
 64. Udtalelse om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande (CON/2008/12), EUT C 70 af 15.3.2008, s. 1.Læs mere
 65. Udtalelse om principperne, reglerne og strukturen for det nationale statistiske system og Banco de Portugal's rolle i forbindelse hermed  (CON/2008/6), Portugal, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Udtalelse om indberetningsbestemmelser vedrørende betalinger og indenlandske og udenlandske direkte investeringer i forbindelse med oprettelse af et fælles eurobetalingsområde  (CON/2007/41), Tyskland, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Udtalelse om revision af retsgrundlaget for udarbejdelsen af statistik på europæisk plan og det europæiske statistiske systems (ESS) rolle  (CON/2007/35), EUT C 291 af 5.12.2007, s. 1.Læs mere
 68. Udtalelse om en reform af det finansielle tilsyn (CON/2007/33), Østrig, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Udtalelse om stikprøveudtagning, substitution og kvalitetskorrektion vedrørende det harmoniserede indeks over forbrugerpriser (HICP)  (CON/2007/30), EUT C 248 af 23.10.2007, s. 1.
 70. Udtalelse om indberetning af balancestatistik mht aktiver og passiver for finansielle institutioner, som ikke er banker  (CON/2007/24), Rumænien, 8.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Udtalelse om en forordning om statistik over ledige stillinger i Fællesskabet  (CON/2007/9), EUT C 86 af 20.4.2007, s. 1.Læs mere
 72. Udtalelse om indførelse af et system til direkte indberetning af betalingsbalancestatistik (CON/2007/2), Ungarn, 25.1.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Udtalelse om ændring af statutterne for Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta som forberedelse til indførelse af euroen (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 74. Udtalelse om markeder for finansielle instrumenter (CON/2006/56), Luxembourg, 11.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Udtalelse om ændring af statutterne for Banque de France (CON/2006/32), Frankrig, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Udtalelse om et direkte indberetningssystem for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet  (CON/2006/25), Belgien, 29.5.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Udtalse om en gennemgribende revision af den fælles statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter (NACE)  (CON/2006/18), EUT C 79 af 1.4.2006, s. 31.Læs mere
 78. Udtalse om den tidsmæssige dækning af prisindsamlingen til det harmoniserede forbrugerprisindeks (HCPI) (CON/2006/13), EUT C 55 af 7.3.2006, s. 63.Læs mere
 79. Udtalelse om ændring af indberetningsprogrammet for nationalregnskabsdata i ENS 95  (CON/2006/12), EUT C 55 af 7.3.2006, s. 61.Læs mere
 80. Udtalelse om Magyar Nemzeti Banks statistiske indberetningskrav vedrørende nye typer af data (CON/2005/52), Ungarn, 5.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Udtalelse om statistiske indberetningskrav for banker og filialer af udenlandske banker (CON/2005/49), Den Tjekkiske Republik, 30.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Udtalelse om udveksling i statistisk øjemed af statistiske enkeltdata mellem Česká národní banka og Český statistický úřad (det statistiske kontor) (CON/2005/46), Den Tjekkiske Republik, 16.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Udtalelse om statistiske indberetningskrav for visse finansielle institutioner, herunder forsikringsselskaber og pensionskasser (CON/2005/45), Den Tjekkiske Republik, 4.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Udtalelse om ændring af indberetningskravene vedrørende grænseoverskridende betalinger (CON/2005/37), Tyskland, 21.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Udtalelse om de fælles indeksreferenceperioder for det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/2005/33), EUT C 254 af 14.10.2005, s. 4.Læs mere
 86. Udtalelse om Lietuvos bankas' krav til indberetningsstatistik vedrørende finansielle instrumenter (CON/2005/32), Litauen, 15.9.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Udtalelse om et direkte indberetningssystem af betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet  (CON/2005/31), Belgien, 29.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Udtalelse om samarbejde mellem De Nederlandsche Bank og Centraal Bureau voor de Statistiek om ECB’s statistiske rapporteringskrav (CON/2005/27), Nederlandene, 9.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Udtalelse om indberetning af grænseoverskridende tjenesteydelser vedrørende betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet  (CON/2005/23), Østrig, 11.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Udtalelse om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktivitet (CON/2005/16), EUT C 144 af 14.6.2005, s. 14.Læs mere
 91. Udtalelse om de monetære finansielle institutioners indberetning af månedlige balancer (CON/2005/13), Cypern, 30.5.2005.
 92. Udtalelse om kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud  (CON/2005/11), EUT C 116 af 18.5.2005, s. 11.Læs mere
 93. Udtalelse om Magyar Nemzeti Banks statistiske rapporteringskrav vedrørende transaktionskoder ved betalinger (CON/2005/10), Ungarn, 28.4.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Udtalelse om Central Bank of Maltas statistiske rapporteringskrav til kreditinstitutter (CON/2005/5), Malta, 28.2.2005.
 95. Udtalelse om et program for statistiske undersøgelser i 2005 (CON/2004/36), Den Tjekkiske Republik, 5.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Udtalelse om de statistiske rapporteringskrav til centralbankens informationssystemer (CON/2004/33), Ungarn, 2.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Udtalelse om indberetning af betalingsbalanceoplysninger med undtagelse af tjenester og overførsler (CON/2004/26), Østrig, 30.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Udtalelse om indsamling af statistik om import og eksport af tjenesteydelser (CON/2004/24), Østrig, 8.7.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Udtalelse om ændring af forordning om udenrigshandel og betalinger (CON/2004/23), Tyskland, 18.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Udtalelse om konjunkturstatistik (CON/2004/19), EUT C 158 af 15.6.2004, s. 3.Læs mere
 101. Udtalelse om udkast til lov vedrørende omsættelige gældspapirer  (CON/2004/15), Frankrig, 20.4.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Udtalelse om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige offentlige gæld (CON/2004/14), EUT C 134 af 12.5.2004, s. 14.Læs mere
 103. Udtalelse om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer (CON/2004/4), EUT C 42 af 18.2.2004, s. 23.Læs mere
 104. Udtalelse om de monetære finansielle institutioners indberetning af penge- og bankstatistik.  (CON/2004/2), Sverige, 26.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Udtalelse om EF-statistikker over betalingsbalancer, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (CON/2003/26), EUT C 296 af 6.12.2003, s. 5.Læs mere
 106. Udtalelse om kvartalsvise finansielle statuskonti for offentlig forvaltning og service (CON/2003/12), EUT C 165 af 16.7.2003, s. 6.Læs mere
 107. Udtalelse om loven om valuta 2003 og ændring til loven om grænseoverskridende pengeoverførsler. (CON/2003/8), Østrig, 5.6.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Udtalelse om statistiske data til brug ved justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (CON/2003/5), EUT C 102 af 29.4.2003, s. 11.Læs mere
 109. Udtalelse om ændring af reglerne om indberetning af betalingsbalancedata (CON/2003/1), Nederlandene, 17.1.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Udtalelse om indførelse af et nyt undersøgelsesbaseret system til indsamling af betalingsbalancestatistik (CON/2002/29), Sverige, 4.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om frister for indberetning af de vigtigste nationalregnskabsaggregater, undtagelser på dette område og indberetning af beskæftigelsesdata vedrørende udførte arbejdstimer (CON/2002/25), EFT C 253 af 22.10.2002, s. 14.Læs mere
 112. Udtalelse om ændring vedrørende indsamling af betalingsbalancestatistik og likviditetskriteriet for værdipapirer i pengepolitiske operationer samt forslag til udlicitering af dele af denne proces (CON/2002/21), Sverige, 14.8.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Udtalelse om ændring af dekret om økonomiske forbindelser med udlandet, der påvirker betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen (CON/2002/9), Frankrig, 13.3.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Udarbejdelse af Belgiens betalingsbalancestatistik og kapitalbalance over for resten af verden (CON/2002/3), Belgien, 14.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Udtalelse om ændring af forordning om udenrigshandel og betalinger vedrørende indsamling, udarbejdelse og udgivelse af monetære og finansielle statistikker samt bank-, betalingssystems- og betalingsbalancestatistikker (CON/2002/2), Tyskland, 4.1.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Udtalelse om lovdekret vedrørende ændring af lovgivning om valuta (CON/2001/39), Portugal, 14.12.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i euro (CON/2001/34), EFT C 308 af 1.11.2001, s. 17.Læs mere
 118. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lønomkostningsindekset (CON/2001/33), EFT C 295 af 20.10.2001, s. 5.Læs mere
 119. Udtalelse om lov om beregning af betalingsbalance og kapitalbalance over for resten af verden samt ændring af lovdekret af 6. oktober 1944 vedrørende valutakontrol og andre bestemmelser (CON/2001/23), Belgien, 30.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Udtalelse om forordningerne om nærmere regler for gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for så vidt angår minimumsnormer for revisioner af det harmoniserede forbrugerprisindeks og minimumsnormer for behandling af gebyrer, der er en forholdsmæssig andel af en transaktions værdi inden for det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/2001/18), EFT C 244 af 1.9.2001, s. 5.Læs mere
 121. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (CON/2001/4), EFT C 131 af 3.5.2001, s. 6.Læs mere
 122. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF/Euratom) nr. 58/97 om statistik over erhvervsstrukturer (CON/2001/3), EFT C 131 af 3.5.2001, s. 5.Læs mere
 123. Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med henblik på omklassificering af betalinger som led i swapaftaler og fremtidige rentesikringsaftaler (CON/2000/10), EFT C 103 af 3.4.2001, s. 8.Læs mere
 124. Udtalelse om indsamling af betalingsbalancestatistik i Tyskland (CON/2000/28), Tyskland, 21.11.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Udtalelse om forordninger vedrørende det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/2000/27), EFT C 362 af 16.12.2000, s. 12.
 126. Udtalelse om indførelse af et juridisk grundlag for Danmarks Nationalbanks indsamling og bearbejdelse af finansiel statistik i lov om Danmarks Statistik  (CON/2000/3), Danmark, 7.2.2000.Læs mere
 127. Udtalelse om betalingsbalancestatistik (CON/1999/22), Luxembourg, 20.12.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Udtalelse om detaljerede regler om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, hvad angår minimumsstandarder for behandling af produkter fra sundheds-, uddannelses- og socialsektoren i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1999/11), EFT C 324 af 12.11.1999, s. 11.Læs mere
 129. Udtalelse om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96 om delindekser under det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1999/8), EFT C 285 af 7.10.1999, s. 14.
 130. Udtalelse om detaljerede regler om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, hvad angår minimumsstandarder for behandling af forsikring i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1999/6), EFT C 252 af 3.9.1999, s. 4.
 131. Udtalelse om registrering af udenlandske betalinger og opstilling af betalingsbalance (CON/1998/45), Luxembourg, 5.11.1998.
 132. Udtalelse om det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1998/34), EFT C 285 af 7.10.1999, s. 7.
 133. Udtalelse om det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1998/33), EFT C 14 af 19.1.2000, s. 9.
 134. Udtalelse om beslutning af Banque de Frances pengepolitiske råd om indsamling af statistiske oplysninger fra investeringsforeninger  (CON/1998/30), Frankrig, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Udtalelse om udenlandske betalinger i Den Økonomiske Union mellem Belgien og Luxembourg og Belgiens betalingsbalance (CON/1998/28), Belgien, 17.7.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Da ECB blev oprettet den 1. juni 1998, overtog den EMI’s rådgivende funktioner.
 137. Udtalelse om brug af statistiske data til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (CON/1998/15), EFT C 190 af 18.6.1998, s. 7.Læs mere
 138. Udtalelse om fordelingen af indirekte målte finansielle formidlingstjenester inden for rammerne af det europæiske national- og regionalregnskabssystem (CON/1997/23), 16.10.1997.Læs mere
 139. Udtalelse om minimumstandarder for kvaliteten af vægtene i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1997/22), 16.10.1997.
 140. Udtalelse om konjunkturstatistik (CON/1997/19), 11.9.1997.Læs mere
 141. Udtalelse om det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1997/1), 7.2.1997.
 142. Udtalelse om det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1996/11), 29.8.1996.
 143. Udtalelse om det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1996/6), 17.7.1996.
 144. Udtalelse om det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1996/1), 15.2.1996.
 145. Udtalelse om Det europæiske national- og regionalregnskabssystem (CON/1995/7), 21.6.1995.
 146. Udtalelse om betalingsbalancestatistik (CON/1995/6), Belgien, 14.8.1995.
 147. Udtalelse om det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/1995/1), 31.3.1995.Læs mere
 148. Udtalelse om Fællesskabets aktion på det statistiske område (CON/1994/10), 15.2.1995.Læs mere
 149. Udtalelse om Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik (CON/1994/9), 16.1.1995.Læs mere