Menu

CON/2008/12

  1. Mnenje o statistiki Skupnosti v zvezi z zunanjo trgovino z državami nečlanicami (CON/2008/12), UL C 70, 15. 3. 2008, str. 1.

      Dodatne informacije

       
      Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (COM(2007) 653)