CON/2008/12

  1. Opinia w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi  (CON/2008/12), Dz.U. C 70 z 15.3.2008, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (KOM(2007) 653)