CON/2008/12

  1. Opinjoni dwar l-istatistika tal-Komunita` fir-rigward tal-kummerċ estern ma' pajjiżi mhux membri  (CON/2008/12), ĠU C 70, 15.3.2008, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-Komunita` fir-rigward tal-kummerċ estern ma' pajjiżi mhux membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/95 (KUMM(2007) 653)