CON/2008/12

  1. Vélemény a nem tagországokkal folytatott külkereskedelemre vonatkozó közösségi statisztikákról (CON/2008/12), HL C 70., 2008.3.15., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösség harmadik országokkal folyatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2007) 653)