Menu

CON/2008/12

  1. Arvamus, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (CON/2008/12), ELT C 70, 15.3.2008, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 (KOM(2007) 653)