Menu

CON/2007/35

  1. Yttrande över en ändring av den lagstiftning som reglerar framställningen av europeisk statistik och europeiska statistiksystemets (ESS) betydelse (CON/2007/35), EUT C 291, 5.12.2007, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik (KOM(2007) 625)