CON/2007/35

  1. Aviz privind revizuirea cadrului juridic aplicabil elaborării statisticilor europene şi rolul Sistemului Statistic European (SSE) (CON/2007/35), JO C 291, 5.12.2007, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de regulament al Parlamentului european şi al Consiliului privind statisticile europene (COM(2007) 625 final)