CON/2007/35

  1. Opinia w sprawie zasad prawnych dotyczących produkcji statystyk europejskich oraz roli Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) (CON/2007/35), Dz.U. C 291 z 5.12.2007, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europejskich (KOM(2007) 625)