CON/2007/35

  1. Advies inzake herziening van het juridische kader betreffende de productie van Europese statistieken en de rol van het Europees Statistisch Systeem (ESS) (CON/2007/35), PB C 291 van 5.12.2007, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese statistiek (COM(2007) 625)